Uprawnienia użytkownika do zarządzania urządzeniami mobilnymi Exchange ActiveSync

19 marca 2024

ID 77974

W celu zarządzania urządzeniami mobilnymi działającymi na protokole Exchange ActiveSync z poziomu Microsoft Exchange Server 2010 lub Microsoft Exchange Server 2013, upewnij się, że użytkownik jest uwzględniony w grupie ról, dla której można wykonywać następujące polecenia commandlet:

 • Get-CASMailbox
 • Set-CASMailbox
 • Remove-ActiveSyncDevice
 • Clear-ActiveSyncDevice
 • Get-ActiveSyncDeviceStatistics
 • Get-AcceptedDomain
 • Set-AdServerSettings
 • Get-ActiveSyncMailboxPolicy
 • New-ActiveSyncMailboxPolicy
 • Set-ActiveSyncMailboxPolicy
 • Remove-ActiveSyncMailboxPolicy

W celu zarządzania urządzeniami mobilnymi działającymi na protokole Exchange ActiveSync z poziomu Microsoft Exchange Server 2007, upewnij się, że użytkownik posiada uprawnienia administratora. Jeśli użytkownik nie posiada uprawnień, wykonaj polecenia commandlet w celu nadania użytkownikowi uprawnień administratora (patrz poniższa tabela).

Uprawnienia administratora wymagane do zarządzania urządzeniami mobilnymi Exchange ActiveSync dla Microsoft Exchange Server 2007

Dostęp

Obiekt

Cmdlet

Pełna

Gałąź "CN=Mobile Mailbox Policies,CN=Your Organization,CN=Microsoft Exchange,CN=Services,CN=Configuration,DC=yourdomain"

Add-ADPermission -User <Nazwa grupy lub użytkownika> -Identity "CN=Mobile Mailbox Policies,CN=<Nazwa organizacji>,CN=Microsoft Exchange,CN=Services,CN=Configuration,DC=<Nazwa domeny>" -InheritanceType All -AccessRight GenericAll

Odczyt

Gałąź "CN= Your Organization,CN=Microsoft Exchange,CN=Services,CN=Configuration,DC= yourdomain"

Add-ADPermission -User <Nazwa grupy lub użytkownika> -Identity "CN=<Nazwa organizacji>,CN=Microsoft Exchange,CN=Services,CN=Configuration,DC=<Nazwa domeny>" -InheritanceType All -AccessRight GenericRead

Odczyt/zapis

Właściwości msExchMobileMailboxPolicyLink i msExchOmaAdminWirelessEnable dla obiektów w Active Directory

Add-ADPermission -User <Nazwa grupy lub użytkownika> -Identity "DC=<Nazwa domeny>" -InheritanceType All -AccessRight ReadProperty,WriteProperty -Properties msExchMobileMailboxPolicyLink, msExchOmaAdminWirelessEnable

Pełna

Repozytoria skrzynki pocztowej dla ms-Exch-Store-Admin

Get-MailboxDatabase | Add-ADPermission -User <nazwa użytkownika lub grupy> -ExtendedRights ms-Exch-Store-Admin

Szczegółowe informacje dotyczące użycia poleceń commandlet w konsoli Exchange Management Shell można znaleźć na stronie działu pomocy technicznej Microsoft Exchange Server.

Zobacz również:

Scenariusz: Wdrażanie Zarządzania urządzeniami mobilnymi

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.