Wartości identyfikatorów obiektów dla SNMP

15 lutego 2024

ID 207518

Poniższa tabela przedstawia wartości i opisy identyfikatorów obiektów (OID), które są używane do przesyłania informacji o działaniu Serwera administracyjnego do aplikacji firm trzecich.

Wartości i opisy identyfikatorów obiektów dla SNMP

Wartość identyfikatora obiektu

Typ danych numerycznych

Identyfikator OID

Opis

deploymentStatus

INTEGER { ok(0), info(1), warning(2), critical(3) }

.1.3.6.1.4.1.23668.1093.1.1.1

Stan wdrożenia. Stan może być jednym z następujących:

 • Informacja. Licencja nie jest już ważna dla N urządzeń.
 • Ostrzeżenie. Jeden z następujących:

  Istnieje M urządzeń z aplikacjami Kaspersky zainstalowanymi na łącznie N urządzeniach w grupach Serwera administracyjnego (N > M).

  Licencja L utraci ważność na N urządzeniach za M dni.

  Zadanie T instalacji aplikacji zostało pomyślnie zakończone na N urządzeniach, dla M urządzeń konieczne jest ponowne uruchomienie.

 • Krytyczne. Licencja utraciła ważność dla N urządzeń.
 • OK. Żadne z powyższych.

noAntivirusSoftware

INTEGER { off(0), on(1) }

.1.3.6.1.4.1.23668.1093.1.1.2.1

Przyczyna, dla której stan deploymentStatus wskazuje, że grupa Serwera administracyjnego zawiera zbyt wiele urządzeń bez zarządzanych aplikacji.

Wartość jest równa 1 w przypadku wykrycia kilku urządzeń bez zarządzanych aplikacji, i 0 w innym przypadku.

remoteInstallTaskFailed

INTEGER { off(0), on(1) }

.1.3.6.1.4.1.23668.1093.1.1.2.2

Przyczyna, dla której stan deploymentStatus wskazuje, że zadanie zdalnej instalacji nie powiodło się na niektórych urządzeniach. Liczbę tych urządzeń można uzyskać za pośrednictwem wartości hostsRemoteInstallFailed.

licenceExpiring

INTEGER { off(0), on(1) }

.1.3.6.1.4.1.23668.1093.1.1.2.3

Przyczyna, dla której stan deploymentStatus wskazuje, że istnieją urządzenia, dla których licencja utraci ważność w ciągu następnych 7 dni. Liczbę tych urządzeń można uzyskać za pośrednictwem wartości hostsLicenseExpiring.

licenceExpired

INTEGER { off(0), on(1) }

.1.3.6.1.4.1.23668.1093.1.1.2.4

Przyczyna, dla której stan deploymentStatus wskazuje, że istnieją urządzenia z licencją, która utraciła ważność. Liczbę tych urządzeń można uzyskać za pośrednictwem hostsLicenseExpired.

hostsInGroups

Counter32

.1.3.6.1.4.1.23668.1093.1.1.3

Liczba urządzeń w grupach Serwera administracyjnego.

hostsWithAntivirus

Counter32

.1.3.6.1.4.1.23668.1093.1.1.4

Liczba urządzeń w grupach Serwera administracyjnego z zainstalowanymi zarządzanymi aplikacjami.

hostsRemoteInstallFailed

Counter32

.1.3.6.1.4.1.23668.1093.1.1.5

Liczba urządzeń, na których zadanie zdalnej instalacji nie powiodło się.

licenceExpiringSerial

OCTET STRING

.1.3.6.1.4.1.23668.1093.1.1.6

Identyfikator klucza licencyjnego, który wkrótce utraci ważność (za mniej niż 7 dni).

licenceExpiredSerial

OCTET STRING

.1.3.6.1.4.1.23668.1093.1.1.7

Identyfikator wygasłego klucza licencyjnego.

licenceExpiringDays

Unsigned32

.1.3.6.1.4.1.23668.1093.1.1.8

Liczba dni pozostałych do utraty ważności licencji.

hostsLicenceExpiring

Counter32

.1.3.6.1.4.1.23668.1093.1.1.9

Liczba urządzeń z licencją, która wkrótce wygaśnie (za mniej niż 7 dni).

hostsLicenceExpired

Counter32

.1.3.6.1.4.1.23668.1093.1.1.10

Liczba urządzeń z licencją, która utraciła ważność.

updatesStatus

INTEGER { ok(0), info(1), warning(2), critical(3) }

.1.3.6.1.4.1.23668.1093.1.2.1

Aktualny stan aktualizacji antywirusowych baz danych. Stan może być jednym z następujących:

 • Informacja. Bazy antywirusowe na serwerze administracyjnym lub na urządzeniach nie były aktualizowane dłużej niż 1 dzień, a od instalacji aplikacji upłynął mniej niż 1 dzień.
 • Ostrzeżenie. Bazy antywirusowe na serwerze administracyjnym lub na urządzeniach nie były aktualizowane dłużej niż 1 dzień.
 • Krytyczne. Bazy antywirusowe na serwerze administracyjnym lub na urządzeniach nie były aktualizowane dłużej niż 2 dni.
 • OK. Żadne z powyższych.

serverNotUpdated

INTEGER { off(0), on(1) }

.1.3.6.1.4.1.23668.1093.1.2.2.1

Ta przyczyna wskazuje, że Serwer administracyjny nie był aktualizowany przez długi czas. Okres uważany za długi jest określony w wartości updatesStatus.

notUpdatedHosts

INTEGER { off(0), on(1) }

.1.3.6.1.4.1.23668.1093.1.2.2.2

Ta przyczyna wskazuje, że niektóre urządzenia nie były aktualizowane przez długi czas (7 dni lub więcej w przypadku krytycznego i 3 dni w przypadku ostrzeżenia). Liczbę tych urządzeń można uzyskać za pośrednictwem hostsNotUpdated.

lastServerUpdateTime

OCTET STRING

.1.3.6.1.4.1.23668.1093.1.2.3

Ostatni raz, kiedy antywirusowe bazy danych zostały zaktualizowane na Serwerze administracyjnym.

hostsNotUpdated

Counter32

.1.3.6.1.4.1.23668.1093.1.2.4

Liczba urządzeń zawierających antywirusowe bazy danych, które nie są zaktualizowane.

protectionStatus

INTEGER { ok(0), warning(2), critical(3) }

.1.3.6.1.4.1.23668.1093.1.3.1

Stan ochrony w czasie rzeczywistym. Jeden z następujących:

 • Ostrzeżenie. Jeden z następujących:

  Wykryto naruszenie zabezpieczeń na urządzeniu należącym do grupy Serwera administracyjnego.

  Błędy szyfrowania spowodowały, że niektóre urządzenia zmieniły stan ochrony.

  Pełne skanowanie nie było wykonywane przez długi czas.

 • Krytyczne. Ochrona antywirusowa nie działa na niektórych urządzeniach w grupach Serwera administracyjnego.
 • OK. Żadne z powyższych.

antivirusNotRunning

INTEGER { off(0), on(1) }

.1.3.6.1.4.1.23668.1093.1.3.2.1

Ta przyczyna wskazuje, że na niektórych urządzeniach nie działa aplikacja zabezpieczająca. Liczbę tych urządzeń można uzyskać za pośrednictwem hostsAntivirusNotRunning.

realtimeNotRunning

INTEGER { off(0), on(1) }

.1.3.6.1.4.1.23668.1093.1.3.2.2

Ta przyczyna wskazuje, że na niektórych urządzeniach nie działa ochrona w czasie rzeczywistym. Liczbę tych urządzeń można uzyskać za pośrednictwem hostsRealtimeNotRunning.

notCuredFound

INTEGER { off(0), on(1) }

.1.3.6.1.4.1.23668.1093.1.3.2.4

Ta przyczyna wskazuje, że istnieją urządzenia zawierające niewyleczone obiekty. Liczbę tych urządzeń można uzyskać za pośrednictwem hostsNotCuredObject.

tooManyThreats

INTEGER { off(0), on(1) }

.1.3.6.1.4.1.23668.1093.1.3.2.5

Ta przyczyna wskazuje, że na niektórych urządzeniach znaleziono zagrożenia. Liczbę tych urządzeń można uzyskać za pośrednictwem hostsTooManyThreats.

virusOutbreak

INTEGER { off(0), on(1) }

.1.3.6.1.4.1.23668.1093.1.3.2.6

Ta przyczyna wskazuje stan epidemii wirusów w systemie.

Wartość wynosi 1, jeśli pewna liczba wirusów została znaleziona w określonym czasie, i 0 w przeciwnym wypadku. Liczba wirusów i ilość czasu są określane na Serwerze administracyjnym przy użyciu ustawień Virus attack.

hostsAntivirusNotRunning

Counter32

.1.3.6.1.4.1.23668.1093.1.3.3

Liczba urządzeń z niedziałającymi aplikacjami zabezpieczającymi.

hostsRealtimeNotRunning

Counter32

.1.3.6.1.4.1.23668.1093.1.3.4

Liczba urządzeń z niedziałającą ochroną w czasie rzeczywistym.

hostsRealtimeLevelChanged

Counter32

.1.3.6.1.4.1.23668.1093.1.3.5

Liczba urządzeń z niedopuszczalnym poziomem ochrony w czasie rzeczywistym.

hostsNotCuredObject

Counter32

.1.3.6.1.4.1.23668.1093.1.3.6

Liczba urządzeń zawierających niewyleczone obiekty.

hostsTooManyThreats

Counter32

.1.3.6.1.4.1.23668.1093.1.3.7

Liczba urządzeń zawierających zagrożenia.

fullscanStatus

INTEGER { ok(0), info(1), warning(2), critical(3) }

.1.3.6.1.4.1.23668.1093.1.4.1

Stan pełnego skanowania antywirusowego. Jeden z następujących:

 • Informacja. Od momentu instalacji aplikacji minęło mniej niż 7 dni.
 • Ostrzeżenie. Pełne skanowanie antywirusowe nie było wykonywane od ponad 7 dni od momentu instalacji aplikacji.
 • Krytyczne. Pełne skanowanie antywirusowe nie było wykonywane od ponad 14 dni od momentu instalacji aplikacji.
 • OK. Żadne z powyższych.

notScannedLately

INTEGER { off(0), on(1) }

.1.3.6.1.4.1.23668.1093.1.4.2.1

Ta przyczyna wskazuje, że niektóre urządzenia nie były skanowane przez określony czas. Liczbę tych urządzeń można uzyskać za pośrednictwem hostsNotScannedLately. Ilość czas jest określona w wartości fullScanStatus.

hostsNotScannedLately

Counter32

.1.3.6.1.4.1.23668.1093.1.4.3

Liczba urządzeń, które nie były skanowane przez określony czas. Ilość czas jest określona w wartości fullScanStatus.

logicalNetworkStatus

INTEGER { ok(0), warning(1), critical(2) }

.1.3.6.1.4.1.23668.1093.1.5.1

Stan sieci logicznej Serwera administracyjnego. Jeden z następujących:

 • Ostrzeżenie. Jeśli istnieją urządzenia ze stanem ostrzeżenia, do których nie można uzyskać dostępu, lub jeśli istnieją urządzenia, które nie należą do żadnej grupy Serwera administracyjnego.
 • Krytyczne. Jeśli istnieją urządzenia, nad którymi kontrola została utracona przez Serwer administracyjny, lub jeśli istnieją urządzenia o stanie krytycznym, do których nie można uzyskać dostępu.
 • OK. Żadne z powyższych.

notConnectedLongTime

INTEGER { off(0), on(1) }

.1.3.6.1.4.1.23668.1093.1.5.2.1

Ta przyczyna wskazuje, że niektóre urządzenia nie były połączone z Serwerem administracyjnym przez długi czas (7 lub więcej dni w przypadku urządzenia o stanie Ostrzeżenie i 4 dni w przypadku urządzenia o stanie Krytyczne). Liczbę tych urządzeń można uzyskać za pośrednictwem hostsNotConnectedLongTime.

controlLost

INTEGER { off(0), on(1) }

.1.3.6.1.4.1.23668.1093.1.5.2.2

Ta przyczyna wskazuje, że istnieją urządzenia, nad którymi kontrola została utracona przez Serwer administracyjny. Liczbę tych urządzeń można uzyskać za pośrednictwem hostsControlLost.

hostsFound

Counter32

.1.3.6.1.4.1.23668.1093.1.5.3

Liczba urządzeń znalezionych przez Serwer administracyjny, które nie należą do żadnej grupy Serwera administracyjnego.

groupsCount

Counter32

.1.3.6.1.4.1.23668.1093.1.5.4

Liczba grup na Serwerze administracyjnym.

hostsNotConnectedLongTime

Counter32

.1.3.6.1.4.1.23668.1093.1.5.5

Liczba urządzeń, które nie były połączone z Serwerem administracyjnym od dłuższego czasu. Okres uważany za długi jest określony w wartości notConnectedLongTime.

hostsControlLost

Counter32

.1.3.6.1.4.1.23668.1093.1.5.6

Liczba urządzeń, które nie są kontrolowane przez Serwer administracyjny.

eventsStatus

INTEGER { ok(0), warning(1), critical(2) }

.1.3.6.1.4.1.23668.1093.1.6.1

Status podsystemu zdarzeń. Jeden z następujących:

 • Ostrzeżenie. Jeden z następujących:

  Urządzenia grupy Serwera administracyjnego nie wyszukiwały aktualizacji systemu Windows przez długi czas.

  Istnieją urządzenia z problemami ze stanem.

 • Krytyczne. Jeden z następujących:

  Istnieje zdarzenie o ważności „Krytyczne” na co najmniej jednym urządzeniu.

  Istnieje zdarzenie o ważności „Błąd” na co najmniej jednym urządzeniu.

  Istnieje zdarzenie zadania zakończonego niepomyślnie na co najmniej jednym urządzeniu.

  Urządzenia grupy Serwera administracyjnego nie wyszukiwały aktualizacji systemu Windows przez długi czas.

  Istnieją urządzenia z problemami ze stanem.

 • OK. Żadne z powyższych.

criticalEventOccured

INTEGER { off(0), on(1) }

.1.3.6.1.4.1.23668.1093.1.6.2.1

Przyczyna, dla której stan eventsStatus wskazuje, że na Serwerze administracyjnym istnieją zdarzenia krytyczne. Liczbę tych zdarzeń można uzyskać, korzystając z funkcji criticalEventsCount.

Wartość jest równa 1, jeśli na dowolnym urządzeniu występuje co najmniej jedno zdarzenie krytyczne, i 0 w innym przypadku.

criticalEventsCount

Counter32

.1.3.6.1.4.1.23668.1093.1.6.3

Liczba zdarzeń krytycznych na Serwerze administracyjnym.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.