Informacje o przełączaniu Agenta sieciowego na inne Serwery administracyjne

15 lutego 2024

ID 231193

Kaspersky Security Center oferuje opcję przełączania Agenta sieciowego na urządzeniu klienckim na inne Serwery administracyjne, jeśli następujące ustawienia sieci zostały zmienione:

 • Warunek dla adresu serwera DHCP — zmiana adresu IP serwera sieciowego (DHCP).
 • Warunek dla adresu domyślnej bramy połączenia — zmiana adresu głównej bramy sieci.
 • Warunek dla domeny DNS — zmiana sufiksu DNS podsieci.
 • Warunek dla adresu serwera DNS — zmiana adresu IP serwera sieciowego DNS.
 • Warunek dla adresu serwera WINS — zmiana adresu IP sewera sieciowego WINS. To ustawienie jest dostępne tylko dla urządzeń z systemem Windows.
 • Warunek dla rozwiązania nazw — zmiana nazwy DNS lub NetBIOS urządzenia klienckiego.
 • Warunek dla podsieci — zmiana adresu i maski podsieci.
 • Warunek dla dostępności domeny Windows — zmiana stanu domeny systemu Windows, do której podłączone jest urządzenie klienckie. To ustawienie jest dostępne tylko dla urządzeń z systemem Windows.
 • Warunek dla dostępności adresu połączenia SSL — urządzenie klienckie może lub nie może (w zależności od wybranej opcji) nawiązać połączenie SSL z określonym serwerem (nazwa:port). Dla każdego serwera możesz dodatkowo określić certyfikat SSL. W takim przypadku Agent sieciowy weryfikuje certyfikat Serwera, oprócz sprawdzenia możliwości połączenia SSL. Jeśli certyfikat nie pasuje, połączenie nie powiedzie się.

Ta funkcja jest obsługiwana tylko w przypadku agentów sieciowych zainstalowanych na urządzeniach z systemem Windows lub macOS.

Początkowe ustawienia połączenia Agenta sieciowego z Serwerem administracyjnym są definiowane podczas instalacji Agenta sieciowego. Następnie, jeśli reguły przełączania Agenta sieciowego na inne Serwery administracyjne zostały zmienione, Agent sieciowy odpowiada na zmiany w ustawieniach sieci w następujący sposób:

 • Jeśli ustawienia sieci pokrywają się z ustawieniami jednej z utworzonych reguł, Agent sieciowy nawiąże połączenie z Serwerem administracyjnym określonym w tej regule. Aplikacje zainstalowane na urządzeniach klienckich przełączają się do zasady użytkownika mobilnego pod warunkiem, że takie zachowanie jest dozwolone przez regułę.
 • Jeśli nie jest stosowana żadna z reguł, Agent sieciowy przywróci ustawienia domyślne połączenia z Serwerem administracyjnym określone podczas instalacji. Aplikacje zainstalowane na urządzeniach klienckich przywracają aktywne profile.
 • Jeśli Serwer administracyjny jest niedostępny, Agent sieciowy używa zasad użytkownika mobilnego.

Agent sieciowy przełącza się do zasady użytkownika mobilnego tylko wtedy, gdy opcja Włącz tryb użytkownika mobilnego, gdy Serwer administracyjny nie jest dostępny jest włączona w ustawieniach zasady Agenta sieciowego.

Ustawienia połączenia Agenta sieciowego z Serwerem administracyjnym są zapisywane w profilu połączenia. W profilu połączenia możesz utworzyć reguły przełączania urządzeń klienckich do zasad użytkownika mobilnego, a także skonfigurować profil tak, aby mógł być używany tylko do pobierania uaktualnień.

Zobacz również:

Tworzenie reguły przełączania Agenta sieciowego według lokalizacji sieciowej

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.