Wskazywanie użytkownika jako właściciela urządzenia

19 marca 2024

ID 98856

Możesz wskazać użytkownika jako właściciela urządzenia, aby przypisać urządzenie do tego użytkownika. Jeśli musisz wykonać jakiekolwiek działania na urządzeniu (na przykład zaktualizować oprogramowanie), administrator może poinformować właściciela urządzenia, aby autoryzował te działania.

W celu wskazania użytkownika jako właściciela urządzenia:

  1. W drzewie konsoli wybierz folder Zarządzane urządzenia.
  2. W obszarze roboczym folderu, na zakładce Urządzenia wybierz urządzenie, dla którego chcesz wskazać właściciela.
  3. Z otwartego menu kontekstowego urządzenia wybierz Właściwości.
  4. W oknie właściwości urządzenia wybierz Informacje o systemieSesje.
  5. Kliknij przycisk Przypisz znajdujący się obok pola Właściciel urządzenia.
  6. W oknie Wybór użytkownika wybierz użytkownika, którego chcesz wskazać jako właściciela urządzenia, i kliknij OK.
  7. Kliknij OK.

Właściciel urządzenia zostanie przypisany. Domyślnie pole Właściciel urządzenia jest uzupełnione wartością z Active Directory i jest aktualizowane podczas każdego przeszukiwania Active Directory. Listę właścicieli urządzeń możesz sprawdzić w Raporcie dotyczącym właścicieli urządzeń. Raport można utworzyć przy użyciu kreatora tworzenia nowego raportu.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.