Konfigurowanie serwera sieciowego Internetowych usług informacyjnych

19 marca 2024

ID 92511

Podczas korzystania z Microsoft Exchange Server (wersji 2010 i 2013), w ustawieniach serwera sieciowego Internetowych usług informacyjnych (IIS) należy aktywować mechanizm Uwierzytelniania systemu Windows dla katalogu wirtualnego Windows PowerShell. Ten mechanizm uwierzytelniania jest aktywowany automatycznie, jeśli w Kreatorze wdrażania serwera urządzeń mobilnych Exchange zaznaczone jest opcja Automatycznie konfiguruj Internetowe Usługi Informacyjne Microsoft (IIS) (jest to domyślna opcja).

W innych sytuacjach należy samodzielnie aktywować ten mechanizm uwierzytelniania.

W celu ręcznego aktywowania mechanizmu Uwierzytelniania systemu Windows dla katalogu wirtualnego PowerShell:

  1. W konsoli Menedżera internetowych usług informacyjnych (IIS) otwórz właściwości katalogu wirtualnego PowerShell.
  2. Przejdź do sekcji Uwierzytelnianie.
  3. Wybierz Uwierzytelnianie Microsoft Windows, a następnie kliknij przycisk Włącz.
  4. Otwórz Ustawienia zaawansowane.
  5. Wybierz opcję Włącz uwierzytelnianie trybu jądra.
  6. Z listy rozwijalnej Ochrona rozszerzona wybierz Wymagana.

Jeśli używany jest Microsoft Exchange Server 2007, serwer sieciowy IIS nie wymaga konfiguracji.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.