Instalacja w trybie cichym (z plikiem odpowiedzi)

19 marca 2024

ID 92474

Instalatory Serwera administracyjnego i Agenta sieciowego mogą pracować z plikiem odpowiedzi (ss_install.xml), w którym zintegrowane są parametry instalacji w trybie cichym bez udziału użytkownika. Plik ss_install.xml znajduje się w tym samym folderze co pakiet MSI. Jest on używany automatycznie podczas instalacji w trybie cichym. Możesz włączyć tryb cichej instalacji z użyciem przełącznika „/s” wiersza polecenia.

Na przykład:

setup.exe /s

Przed uruchomieniem instalatora w trybie cichym przeczytaj Umowę licencyjną użytkownika końcowego (EULA). Jeśli pakiet dystrybucyjny Kaspersky Security Center nie zawiera pliku TXT z treścią umowy EULA, możesz pobrać ten plik ze strony internetowej Kaspersky.

Plik ss_install.xml jest wewnętrznym formatem parametrów instalatora Kaspersky Security Center. Pakiety dystrybucyjne zawierają plik ss_install.xml z domyślnymi parametrami.

Nie należy ręcznie modyfikować pliku ss_install.xml. Ten plik może być modyfikowany tylko przy użyciu narzędzi Kaspersky Security Center podczas edytowania parametrów pakietów instalacyjnych w Konsoli administracyjnej.

W celu zmodyfikowania pliku odpowiedzi dla instalacji Serwera administracyjnego:

  1. Otwórz pakiet dystrybucyjny Kaspersky Security Center. Jeśli używasz pełnego pakietu pliku EXE, rozpakuj go.
  2. Utwórz folder Serwer, otwórz wiersz polecenia, a następnie uruchom następujące polecenie:

    setup.exe /r ss_install.xml

    Plik instalacyjny Kaspersky Security Center uruchomi się.

  3. Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora, aby skonfigurować instalację Kaspersky Security Center.

Po zakończeniu działania kreatora plik odpowiedzi jest automatycznie modyfikowany zgodnie z nowymi ustawieniami określonymi przez użytkownika.

Zobacz również:

Informacje ogólne

Instalacja Agenta sieciowego w trybie cichym (bez pliku odpowiedzi)

Częściowa konfiguracja instalacji poprzez setup.exe

Parametry instalacji Serwera administracyjnego

Parametry instalacji Agenta sieciowego

Główny scenariusz instalacji

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.