Włączania funkcji Pobierz pliki diff: scenariusz

19 marca 2024

ID 219783

Wymagania wstępne

Wymagania wstępne scenariusza są następujące:

 • Serwery administracyjne i punkty dystrybucji zostają zaktualizowane do wersji 11 lub nowszej.
 • Tryb offline pobierania uaktualnień jest wyłączony w ustawieniach profilu Agenta sieciowego.

Etapy

 1. Włączanie funkcji na Serwerze administracyjnym

  Włącz funkcję w ustawieniach zadania Pobierz uaktualnienia do repozytorium Serwera administracyjnego.

 2. Włączanie funkcji dla punktu dystrybucji

  Włącz funkcję dla punktu dystrybucji, który pobiera uaktualnienia przy użyciu zadania Pobierz aktualizacje do repozytoriów punktów dystrybucji.

  Następnie włącz funkcję dla punktu dystrybucji, który pobiera uaktualnienia z Serwera administracyjnego.

  Funkcja jest włączona w ustawieniach polityki Agenta sieciowego i — jeśli punkty dystrybucji są przypisywane ręcznie i jeśli chcesz zastąpić ustawienia polityki — w sekcji Punkty dystrybucji właściwości Serwera administracyjnego.

Aby sprawdzić, czy funkcja Pobierz pliki diff została pomyślnie włączona, możesz zmierzyć wewnętrzny ruch sieciowy przed i po wykonaniu scenariusza.

Zobacz również:

Informacje o używaniu plików diff do aktualizowania baz danych i modułów aplikacji Kaspersky

Scenariusz: Regularne aktualizowanie baz danych i aplikacji Kaspersky

Informacje o aktualizowaniu baz danych, modułów i aplikacji Kaspersky

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.