Informacje o korzystaniu z ciągłego połączenia pomiędzy zarządzanym urządzeniem a Serwerem administracyjnym

19 marca 2024

ID 92538

Domyślnie Kaspersky Security Center nie oferuje stałego połączenia pomiędzy zarządzanymi urządzeniami a Serwerem administracyjnym. Agenty sieciowe na zarządzanych urządzeniach okresowo nawiązują połączenie i synchronizują się z Serwerem administracyjnym. Odstęp pomiędzy tymi sesjami synchronizacji jest zdefiniowany w zasadzie Agenta sieciowego i domyślnie wynosi 15 minut. Jeśli wymagana jest wczesna synchronizacja (na przykład, aby wymusić zastosowanie zasady), Serwer administracyjny wysyła podpisany pakiet sieciowy do Agenta sieciowego na porcie UDP o numerze 15000 (Serwer administracyjny może wysłać ten pakiet poprzez sieć IPv4 lub IPv6). Jeśli z jakiegoś powodu nie jest możliwe nawiązanie połączenia poprzez UDP między Serwerem administracyjnym a zarządzanym urządzeniem, synchronizacja zostanie uruchomiona przy kolejnym rutynowym nawiązaniu połączenia między Agentem sieciowym a Serwerem administracyjnym w obrębie interwału synchronizacji.

Jednakże niektórych operacji nie można jednak wykonać bez wcześniejszego nawiązania połączenia między Agentem sieciowym a Serwerem administracyjnym. Operacje te obejmują uruchamianie i zatrzymywanie zadań lokalnych, odbieranie statystyk dla zarządzanej aplikacji i tworzenie tunelu. Aby te operacje były możliwe, musisz włączyć opcję Nie odłączaj od Serwera administracyjnego na zarządzanym urządzeniu.

Zobacz również:

Informacje o ograniczeniach Kaspersky Security Center

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.