Instalacja Agenta sieciowego w trybie cichym (bez pliku odpowiedzi)

19 marca 2024

ID 92475_1

Agenta sieciowego można zainstalować przy użyciu jednego pakietu .msi, określając wartości właściwości MSI w standardowy sposób. Ten scenariusz umożliwia zainstalowanie Agenta sieciowego przy użyciu profili grupy. Aby uniknąć konfliktów pomiędzy parametrami zdefiniowanymi poprzez właściwości MSI a parametrami zdefiniowanymi w pliku odpowiedzi, możesz wyłączyć plik odpowiedzi, ustawiając właściwość DONT_USE_ANSWER_FILE=1. Plik MSI znajduje się w pakiecie dystrybucyjnym Kaspersky Security Center, w folderze Packages\NetAgent\exec. Poniżej znajduje się przykład uruchomienia instalatora Agenta sieciowego z pakietem .msi.

Instalacja Agenta sieciowego w trybie cichym wymaga akceptacji warunków Umowy Licencyjnej Użytkownika Końcowego. Użyj parametru EULA=1 tylko wtedy, gdy w pełni przeczytałeś, zrozumiałeś i zaakceptowałeś warunki Umowy licencyjnej.

Na przykład:

msiexec /i "Kaspersky Network Agent.msi" /qn DONT_USE_ANSWER_FILE=1 SERVERADDRESS=kscserver.mycompany.com EULA=1

Możliwe jest także zdefiniowanie parametrów instalacji dla pakietu .msi poprzez wcześniejsze przygotowanie pliku odpowiedzi (z rozszerzeniem .mst). To polecenie wygląda następująco:

Na przykład:

msiexec /i "Kaspersky Network Agent.msi" /qn TRANSFORMS=test.mst;test2.mst

W jednym poleceniu można określić kilka plików odpowiedzi.

Zobacz również:

Instalowanie Agenta sieciowego w trybie cichym

Parametry instalacji Agenta sieciowego

Porty używane przez Kaspersky Security Center

Informacje ogólne

Instalacja w trybie cichym (z plikiem odpowiedzi)

Częściowa konfiguracja instalacji poprzez setup.exe

Parametry instalacji Serwera administracyjnego

Główny scenariusz instalacji

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.