Przygotowanie komory Amazon S3 dla bazy danych

19 marca 2024

ID 173443

Jeśli planujesz korzystać z bazy danych Amazon Relational Database System (Amazon RDS), musisz utworzyć instancję komory Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), gdzie będzie przechowywana regularna kopia zapasowa bazy danych. Informacje o komorze Amazon S3 i komorze S3 znajdziesz na stronach pomocy Amazon. Więcej informacji na temat tworzenia instancji Amazon S3 znajdziesz na stronie pomocy Amazon S3.

W celu utworzenia komory Amazon S3:

  1. Upewnij się, że konsola AWS Management Console jest otwarta i zalogowałeś się na swoje konto.
  2. Na liście usług AWS wybierz S3.
  3. Nawiguj po konsoli, aby utworzyć komorę, wykonując instrukcje kreatora.
  4. Wybierz ten sam region, w którym znajduje się Serwer administracyjny (lub będzie się znajdował).
  5. Jeśli kreator zakończy pracę, upewnij się, że nowa komora pojawi się na liście komór.

Nowa komora S3 została utworzona i pojawiła się na Twojej liście komór. Musisz określić tę komorę podczas dodawania opcji do grupy opcji. Będziesz musiał także określić adres Twojej komory S3 do Kaspersky Security Center, gdy Kaspersky Security Center tworzy zadanie Kopia zapasowa danych Serwera administracyjnego.

Adresy stron internetowych cytowane w tym dokumencie są poprawne w dniu wydania Kaspersky Security Center.

Zobacz również:

Opcje bazy danych do pracy w środowisku chmury

Scenariusz: Wdrażanie ochrony dla środowiska chmury

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.