Rejestrowanie aktywności Kaspersky Security Center Web Console

19 marca 2024

ID 179949

Rejestrowanie aktywności Kaspersky Security Center Web Console może pomóc w zbadaniu przyczyny problemów z działaniem oprogramowania. Jeśli kontaktujesz się z działem pomocy technicznej Kaspersky w sprawie problemów z działaniem Kaspersky Security Center Web Console, specjaliści z działu pomocy technicznej Kaspersky mogą poprosić o pliki dziennika Kaspersky Security Center Web Console. Pliki dziennika Kaspersky Security Center Web Console są przechowywane w folderze <Folder instalacyjny Kaspersky Security Center Web Console>/logs przez cały czas korzystania z aplikacji. Pliki raportów nie są automatycznie wysyłane do specjalistów z pomocy technicznej Kaspersky.

W celu włączenia rejestrowania aktywności Kaspersky Security Center Web Console:

Zaznacz pole Enable logging of Kaspersky Security Center 14.2 Web Console activities w oknie Ustawienia połączenia Kaspersky Security Center 14.2 Web Console kreatora instalacji Kaspersky Security Center Web Console.

Pliki raportów są w formacie tekstowym.

Nazwy plików raportów są w formacie logs-<nazwa komponentu>.<nazwa urządzenia>-<numer rewizji pliku>.RRRR-MM-DD, gdzie:

  • <nazwa składnika> to nazwa składnika Kaspersky Security Center lub nazwa wtyczki administracyjnej Kaspersky Security Center Web Console.
  • <nazwa urządzenia> to nazwa urządzenia, na którym jest uruchomiony <nazwa komponentu>.
  • <numer rewizji pliku> to numer pliku raportu, utworzonego dla komponentu <nazwa_komponentu>, który działa na hoście <nazwa urządzenia>. W ciągu dnia może zostać utworzonych kilka plików raportów dla tego samego komponentu <nazwa komponentu> i urządzenia <nazwa urządzenia>. Maksymalny rozmiar pliku raportu wynosi 50 megabajtów (MB). Jeśli zostanie osiągnięty maksymalny rozmiar pliku, zostanie utworzony nowy plik raportu. Nowy plik raportu <numer rewizji pliku> zostanie zwiększony o 1.
  • RRRR, MM i DD to rok, miesiąc i dzień pierwszego utworzenia raportu. Gdy zacznie się nowy dzień, zostanie utworzony nowy plik raportu.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.