Przeglądanie i edytowanie właściwości szablonu raportu

19 marca 2024

ID 176428

Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Możesz przeglądać i edytować podstawowe właściwości szablonu raportu, na przykład, nazwę szablonu raportu lub pola wyświetlane w raporcie.

W celu przejrzenia i edytowania właściwości szablonu raportu:

 1. W menu głównym przejdź do Monitorowanie i raportowanie → Raporty.
 2. Zaznacz pole obok szablonu raportu, którego właściwości chcesz przejrzeć i edytować.

  Alternatywnie możesz w pierwszej kolejności wygenerować raport, a następnie kliknąć przycisk Edytuj.

 3. Kliknij przycisk Otwórz właściwości szablonu raportu.

  Zostanie otwarte okno Edytowanie raportu <Nazwa raportu> na zakładce Ogólne.

 4. Edytuj właściwości szablonu raportu:
  • Zakładka Ogólne:
   • Nazwa szablonu raportu
   • Maksymalna liczba wyświetlanych wpisów
   • Grupa

    Kliknij przycisk Ustawienia, aby zmienić zestaw urządzeń klienckich, dla których tworzony jest raport. Dla niektórych typów raportów przycisk może być niedostępny. Rzeczywiste ustawienia zależą od ustawień określonych podczas tworzenia szablonu raportu.

   • Przedział czasu

    Kliknij przycisk Ustawienia, aby zmodyfikować okres raportowania. Dla niektórych typów raportów przycisk może być niedostępny. Dostępne wartości wyglądają następująco:

    • Między dwoma określonymi datami
    • Od określonej daty do daty utworzenia raportu
    • Od daty utworzenia raportu minus określona liczba dni do daty utworzenia raportu
   • Dołącz dane z podrzędnych i wirtualnych Serwerów administracyjnych
   • Do poziomu zagnieżdżenia
   • Czas oczekiwania na dane (min)
   • Buforuj dane z podrzędnych Serwerów administracyjnych
   • Częstotliwość aktualizacji pamięci podręcznej (godz.)
   • Prześlij szczegółowe informacje z podrzędnych Serwerów administracyjnych
  • Zakładka Pola

   Wybierz pola, które będą wyświetlane w raporcie i użyj przycisku W górę oraz przycisku W dół, aby zmienić kolejność tych pól. Użyj przycisku Dodaj lub przycisku Edytuj, aby określić, czy informacje w raporcie muszą być sortowane i filtrowane według każdego z pól.

   W sekcji Pola filtrów szczegółów możesz również kliknąć przycisk Konwertuj filtry, aby rozpocząć korzystanie z rozszerzonego formatu filtrowania. Ten format umożliwia łączenie warunków filtrowania określonych w różnych polach za pomocą operacji logicznej LUB. Po kliknięciu przycisku po prawej stronie zostanie otwarty panel Konwertuj filtry. Kliknij przycisk Konwertuj filtry, aby potwierdzić konwersję. Możesz teraz zdefiniować przekonwertowany filtr z warunkami z sekcji Pola szczegółów, które są stosowane przy użyciu operacji logicznej LUB.

   Konwersja raportu do formatu obsługującego złożone warunki filtrowania spowoduje, że raport będzie niezgodny z poprzednimi wersjami Kaspersky Security Center (11 i starszymi). Przekonwertowany raport nie będzie zawierał żadnych danych z podrzędnych Serwerów administracyjnych, na których działają takie niekompatybilne wersje.

 5. Kliknij Zapisz, aby zachować zmiany.
 6. Zamknij okno Edycja raportu <Nazwa raportu>.

Zaktualizowany szablon raportu pojawi się na liście szablonów raportu.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.