Uruchamianie kreatora instalacji certyfikatu

19 marca 2024

ID 89285

Na urządzeniu mobilnym użytkownika możesz zainstalować następujące typy certyfikatów:

  • Certyfikaty współdzielone do identyfikacji urządzenia mobilnego
  • Certyfikat pocztowy do konfiguracji poczty firmowej na urządzeniu mobilnym
  • Certyfikat VPN do konfigurowania dostępu do wirtualnej sieci prywatnej na urządzeniu mobilnym

W celu zainstalowania certyfikatu na urządzeniu mobilnym użytkownika:

  1. W drzewie konsoli rozwiń folder Zarządzanie urządzeniami mobilnymi, z którego wybierz podfolder Certyfikaty.
  2. W obszarze roboczym folderu Certyfikaty kliknij odnośnik Dodaj certyfikat, aby uruchomić kreator instalacji certyfikatu.

Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora.

Po zakończeniu działania kreatora, certyfikat zostanie utworzony i dodany do listy certyfikatów użytkownika. Dodatkowo, do użytkownika zostanie wysłane powiadomienie zawierające odsyłacz do pobrania i zainstalowania certyfikatu na urządzeniu mobilnym. Listę wszystkich certyfikatów można przejrzeć oraz wyeksportować do pliku. Możesz usunąć i ponownie wydać certyfikaty, a także wyświetlić ich właściwości.

Zobacz również:

Scenariusz: Wdrażanie Zarządzania urządzeniami mobilnymi

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.