Krok 4. Przeszukiwanie segmentu, konfigurowanie synchronizacji z chmurą i wybieranie dalszych działań

19 marca 2024

ID 198743

Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

W tym kroku rozpoczyna się przeszukiwanie segmentu chmury i automatycznie tworzona jest specjalna grupa administracyjna dla urządzeń w chmurze. Urządzenia, wykryte podczas przeszukiwania, zostają umieszczone w tej grupie. Konfigurowany jest terminarz przeszukiwania segmentu chmury (domyślnie, co 5 minut; możesz zmienić to ustawienie później).

Tworzona jest także reguła automatycznego przydzielania Synchronizuj z chmurą. Dla każdego kolejnego skanowania sieci chmury, wykryte urządzenia wirtualne zostaną przeniesione do odpowiedniej podgrupy w obrębie grupy Zarządzane urządzenia\Chmura.

Określ następujące ustawienia:

  • Synchronizuj grupy administracyjne ze strukturą chmury
  • Roześlij ochronę

Jeśli wybierzesz opcję Roześlij ochronę, sekcja Ponowne uruchamianie urządzeń stanie się dostępna. W tej sekcji musisz wybrać, co zrobić, gdy system operacyjny urządzenia docelowego musi zostać uruchomiony ponownie. Wybierz, czy instancje powinny być uruchamiane ponownie, jeśli system operacyjny urządzenia musi być uruchomiony ponownie podczas instalacji aplikacji:

  • Nie uruchamiaj ponownie
  • Uruchom ponownie

Kliknij Dalej, aby przejść dalej.

W przypadku Google Cloud możesz przeprowadzić tylko zdalną instalację natywnych narzędzi Kaspersky Security Center. Jeśli wybrałeś Google Cloud, opcja Roześlij ochronę nie jest dostępna.

Zobacz również:

Synchronizacja z chmurą: konfigurowanie reguły przenoszenia

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.