Dodawanie zakresów IP do listy skanowanych zakresów punktu dystrybucji

19 marca 2024

ID 171984

Możesz dodać zakresy IP do listy skanowanych zakresów punktu dystrybucji.

W celu dodani zakresu IP do listy skanowanych zakresów:

 1. W drzewie konsoli wybierz węzeł Serwer administracyjny.
 2. Z otwartego menu kontekstowego węzła wybierz Właściwości.
 3. W otwartym oknie właściwości Serwera administracyjnego wybierz sekcję Punkty dystrybucji.
 4. Na liście wybierz żądany punkt dystrybucji, a następnie kliknij Właściwości.
 5. W otwartym oknie właściwości punktów dystrybucji, w lewym panelu Sekcje wybierz Wykrywanie urządzeń → Zakresy IP.
 6. Zaznacz pole Włącz przeszukiwanie zakresów.
 7. Kliknij przycisk Dodaj.

  Przycisk Dodaj jest aktywny tylko wtedy, gdy zaznaczysz pole Włącz przeszukiwanie zakresów.

  Zostanie otwarte okno Zakres IP.

 8. W oknie Zakres IP wprowadź nazwę nowego zakresu IP (domyślna nazwa to Nowy zakres).
 9. Kliknij przycisk Dodaj.
 10. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Określ zakres IP, używając początkowego i końcowego adresu IP.
  • Określ zakres IP, używając adresu oraz maski podsieci.
  • Kliknij Przeglądaj i dodaj podsieć z globalnej listy podsieci.
 11. Kliknij OK.
 12. Kliknij OK, aby dodać nowy zakres z określoną nazwą.

Nowy zakres pojawi się na liście skanowanych zakresów.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.