Zdarzenia informacyjne Agenta sieciowego

19 marca 2024

ID 173727

Poniższa tabela wyświetla zdarzenia Agenta sieciowego Kaspersky Security Center, które posiadają priorytet Informacja.

Dla każdego zdarzenia, które może być generowane przez aplikację, określić można ustawienia powiadomień i ustawienia dot. przechowywania w profilu aplikacji, w karcie Konfiguracja zdarzenia. Jeśli chcesz skonfigurować ustawienia powiadomień dla wszystkich zdarzeń jednocześnie, skonfiguruj ogólne ustawienia powiadomień we właściwościach Serwera administracyjnego.

Zdarzenia informacyjne Agenta sieciowego

Nazwa wyświetlanego typu zdarzenia

ID typu zdarzenia

Typ zdarzenia

Domyślny czas przechowywania

Aktualizacja modułów aplikacji została pomyślnie zainstalowana

7699

KLNAG_EV_PATCH_INSTALLED_SUCCESSFULLY

30 dni

Instalacja aktualizacji modułów oprogramowania została uruchomiona

7700

KLNAG_EV_PATCH_INSTALL_STARTING

30 dni

Aplikacja została zainstalowana

7703

KLNAG_EV_INV_APP_INSTALLED

30 dni

Aplikacja została odinstalowana

7704

KLNAG_EV_INV_APP_UNINSTALLED

30 dni

Monitorowana aplikacja została zainstalowana

7705

KLNAG_EV_INV_OBS_APP_INSTALLED

30 dni

Monitorowana aplikacja została odinstalowana

7706

KLNAG_EV_INV_OBS_APP_UNINSTALLED

30 dni

Aplikacja innego producenta została zainstalowana

7707

KLNAG_EV_INV_CMPTR_APP_INSTALLED

30 dni

Dodano nowe urządzenie

7708

KLNAG_EV_DEVICE_ARRIVAL

30 dni

Urządzenie zostało usunięte

7709

KLNAG_EV_DEVICE_REMOVE

30 dni

Wykryto nowe urządzenie

7710

KLNAG_EV_NAC_DEVICE_DISCOVERED

30 dni

Urządzenie zostało zautoryzowane

7711

KLNAG_EV_NAC_HOST_AUTHORIZED

30 dni

Udostępnianie pulpitu Windows: Plik został odczytany

7712

KLUSRLOG_EV_FILE_READ

30 dni

Udostępnianie pulpitu Windows: Plik został zmodyfikowany

7713

KLUSRLOG_EV_FILE_MODIFIED

30 dni

Udostępnianie pulpitu Windows: Aplikacja została uruchomiona

7714

KLUSRLOG_EV_PROCESS_LAUNCHED

30 dni

Udostępnianie pulpitu Windows: Uruchomiono

7715

KLUSRLOG_EV_WDS_BEGIN

30 dni

Udostępnianie pulpitu Windows: Zatrzymano

7716

KLUSRLOG_EV_WDS_END

30 dni

Aktualizacja oprogramowania firmy trzeciej została pomyślnie zainstalowana

7694

KLNAG_EV_3P_PATCH_INSTALLED_SUCCESSFULLY

30 dni

Instalacja aktualizacji oprogramowania firmy trzeciej została uruchomiona

7695

KLNAG_EV_3P_PATCH_INSTALL_STARTING

30 dni

Serwer KSN proxy został uruchomiony. Sprawdzenie dostępności KSN zostało pomyślnie zakończone

7719

KSNPROXY_STARTED_CON_CHK_OK

30 dni

KSN Proxy został zatrzymany

7720

KSNPROXY_STOPPED

30 dni

Zobacz również:

Zdarzenia błędu funkcyjnego Agenta sieciowego

Zdarzenia ostrzegające Agenta sieciowego

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.