Zdalne usuwanie aplikacji

19 marca 2024

ID 6389

Kaspersky Security Center umożliwia zdalne odinstalowanie aplikacji z urządzeń przy użyciu zadań zdalnej dezinstalacji. Te zadania są tworzone i przydzielane do urządzeń za pośrednictwem dedykowanego kreatora. W celu szybkiego i łatwego przypisywania zadań do urządzeń, należy wskazać urządzenia w oknie kreatora w jeden z następujących sposobów:

  • Wybierz urządzenia wykryte w sieci przez Serwer administracyjny. W tym przypadku zadanie jest przydzielane do określonych urządzeń. Określone urządzenia mogą obejmować urządzenia z grup administracyjnych oraz nieprzypisane urządzenia.
  • Określ adresy urządzeń ręcznie lub zaimportuj adresy z listy. Możesz określić nazwy NetBIOS, nazwy DNS, adresy IP oraz podsieci IP urządzeń, do których chcesz przydzielić zadanie.
  • Przypisz zadanie do wyboru urządzeń. W tym przypadku zadanie jest przypisywane do urządzeń znajdujących się we wcześniej utworzonym wyborze. Możesz określić predefiniowany lub niestandardowy wybór, który utworzyłeś.
  • Przypisz zadanie do grupy administracyjnej. W tym przypadku zadanie jest przypisywane do urządzeń znajdujących się we wcześniej utworzonej grupie administracyjnej.

W tej sekcji

Zdalne usuwanie aplikacji z urządzeń klienckich w grupie administracyjnej

Zdalne usuwanie aplikacji z wybranych urządzeń

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.