Informacje o certyfikacie Serwera administracyjnego

19 marca 2024

ID 3322

Dwie operacje wykonywane są w oparciu o Certyfikat Serwera administracyjnego: Uwierzytelnianie Serwera administracyjnego podczas połączenia przez Konsolę administracyjną i wymianę danych z urządzeniami. Certyfikat jest także używany do uwierzytelniania, gdy główne Serwery administracyjne nawiązują połączenie z podrzędnymi Serwerami administracyjnymi.

Certyfikat wydany przez Kaspersky

Certyfikat Serwera administracyjnego jest tworzony automatycznie w trakcie instalacji modułu Serwera administracyjnego i jest przechowywany w folderze %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\KasperskyLab\adminkit\1093\cert.

Certyfikat Serwera administracyjnego jest ważny przez pięć lat, jeśli został wygenerowany przez Serwer administracyjny w wersji 12.2 lub wcześniejszej. W przeciwnym razie okres ważności certyfikatu jest ograniczony 397 dni. Nowy certyfikat jest generowany na Serwerze administracyjnym jako zapasowy certyfikat na 90 dni przed datą wygaśnięcia bieżącego certyfikatu. Następnie, nowy certyfikat automatycznie zastępuje bieżący certyfikat dzień przed datą wygaśnięcia. Wszystkie Agenty sieciowe na urządzeniach klienckich są automatycznie ponownie konfigurowane do autoryzacji na Serwerze administracyjnym przy użyciu nowego certyfikatu.

Certyfikaty niestandardowe

Jeśli to konieczne, możesz przypisać certyfikat innej firmy dla Serwera administracyjnego. Na przykład, to może być konieczne w celu zapewnienia lepszej integracji z istniejącą PKI Twojej firmy lub w celu przeprowadzenia konfiguracji niestandardowej pól certyfikatu.

Maksymalny okres ważności dowolnego certyfikatu Serwera administracyjnego nie może przekraczać 397 dni.

Podczas zamiany certyfikatu, wszystkie Agenty sieciowe, które wcześniej były połączone z Serwerem administracyjnym za pomocą protokołu SSL, utracą połączenie i zwrócą "Błąd autoryzacji Serwera administracyjnego". Aby wyeliminować ten błąd, będziesz musiał przywrócić połączenie po zastąpieniu certyfikatu.

Jeśli certyfikat Serwera administracyjnego zostanie utracony, aby go odzyskać, musisz ponownie zainstalować moduł Serwera administracyjnego, a następnie przywrócić dane.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.