Tworzenie i przeglądanie raportu użycia klucza licencyjnego

19 marca 2024

ID 3618

W celu utworzenia raportu z wykorzystania kluczy licencyjnych na urządzeniach klienckich:

  1. Z drzewa konsoli wybierz węzeł z nazwą żądanego Serwera administracyjnego.
  2. W obszarze roboczym węzła wybierz zakładkę Raporty.
  3. Wybierz szablon raportu o nazwie Raport użycia klucza licencyjnego lub utwórz nowy szablon raportu tego samego typu.

Obszar roboczy raportu użycia klucza licencyjnego wyświetli informacje o aktywnych i zapasowych kluczach licencyjnych używanych na urządzeniach klienckich. Raport zawiera również informacje o urządzeniach, na których używane są klucze licencyjne, oraz o ograniczeniach określonych we właściwościach tych kluczy licencyjnych.

Zobacz również

Licencjonowanie zarządzanych aplikacji

Wyświetlanie informacji o używanych kluczach licencyjnych

Dodawanie klucza licencyjnego do repozytorium Serwera administracyjnego

Dodawanie klucza licencyjnego z Serwera administracyjnego

Usuwanie klucza licencyjnego z Serwera administracyjnego

Rozsyłanie klucza licencyjnego na urządzenia klienckie

Automatyczne rozsyłanie kluczy licencyjnych

Przeglądanie informacji o kluczach licencyjnych aplikacji

Scenariusz: Monitorowanie i raportowanie

Licencje i funkcje Kaspersky Security Center 14.2

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.