Skanowanie aplikacji w poszukiwaniu luk

19 marca 2024

ID 61502

Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Jeśli skonfigurowano aplikację poprzez Kreator wstępnej konfiguracji, zadanie Wykrywanie luk zostanie utworzone automatycznie. Zadanie można zobaczyć w folderze Zarządzane urządzenia, na zakładce Zadania.

W celu utworzenia zadania wykrywania luk w aplikacjach zainstalowanych na urządzeniach klienckich:

 1. W drzewie konsoli wybierz ZaawansowaneZarządzanie aplikacjami, a następnie wybierz podfolder Luki w oprogramowaniu.
 2. W obszarze roboczym wybierz Akcje dodatkoweKonfiguruj wykrywanie luk.

  Jeśli zadanie wykrywania luk już istnieje, zostanie wyświetlona zakładka Zadania folderu Zarządzane urządzenia z wybranym istniejącym zadaniem. W przeciwnym razie zostanie uruchomiony Kreator tworzenia zadania Znajdź luki i wymagane aktualizacje. Postępuj zgodnie z krokami kreatora.

 3. W oknie Wybierz typ zadania wybierz Wyszukiwanie luk i wymaganych aktualizacji.
 4. W oknie Ustawienia określ ustawienia zadania w następujący sposób:
  • Wyszukaj luki i aktualizacje wymienione przez firmę Microsoft
   • Połącz z serwerem aktualizacji, aby zaktualizować dane
  • Wyszukaj luki i aktualizacje innych firm wymienione przez firmę Kaspersky
  • Określ ścieżki zaawansowanego wyszukiwania aplikacji w systemie plików
  • Włącz diagnostykę zaawansowaną
  • Maksymalny rozmiar plików zaawansowanej diagnostyki, w MB
 5. W oknie Konfiguruj terminarz zadania możesz utworzyć terminarz uruchamiania zadania. Jeśli to konieczne, określ następujące ustawienia:
  • Zaplanowane uruchomienie:
   • Co N godzin
   • Co N dni
   • Co N tygodni
   • Co N minut
   • Codziennie (czas letni nie jest obsługiwany)
   • Co tydzień
   • Według dni tygodnia
   • Co miesiąc
   • Ręcznie
   • Co miesiąc, w określone dni wybranych tygodni
   • Po pobraniu nowych uaktualnień do repozytorium
   • Po epidemii wirusa
   • Po zakończeniu wykonywania innego zadania
  • Uruchom pominięte zadania
  • Używaj automatycznie losowego opóźnienia dla uruchamiania zadań
  • Użyj losowego opóźnienia dla zadań uruchamianych w przedziale (min)
 6. W oknie Określ nazwę zadania określ nazwę dla zadania, które tworzysz. Nazwa zadania nie może zawierać więcej niż 100 znaków oraz nie może zawierać żadnych znaków specjalnych ("*<>?\:|).
 7. W oknie Zakończ tworzenie zadania kliknij przycisk Zakończ, aby zamknąć kreator.

  Jeśli chcesz, żeby zadanie było uruchamiane zaraz po zakończeniu pracy kreatora, zaznacz pole Uruchom zadanie po zakończeniu działania kreatora.

Po zakończeniu działania kreatora, zadanie Wyszukiwanie luk i wymaganych aktualizacji pojawi się na liście zadań w folderze Zarządzane urządzenia, na zakładce Zadania.

Oprócz ustawień, które określasz podczas tworzenia zadania, możesz zmienić inne właściwości utworzonego zadania.

Po zakończeniu zadania Wyszukiwanie luk i wymaganych aktualizacji, Serwer administracyjny wyświetla listę luk wykrytych w aplikacjach zainstalowanych na urządzeniu; wyświetla także wszystkie aktualizacje oprogramowania wymagane do wyeliminowania wykrytych luk.

Jeśli wyniki zadania zawierają błąd agenta usługi Windows Update 0x80240033 „Windows Update Agent error 80240033 ("License terms could not be downloaded.")” („pobranie warunków licencyjnych nie powiodło się”), możesz rozwiązać ten problem poprzez Rejestr systemu Windows.

Serwer administracyjny nie wyświetla listy wymaganych aktualizacji oprogramowania, jeśli uruchamiasz dwa zadania po kolei — zadanie Wykonaj synchronizację Windows Update ma wyłączoną opcję Pobierz pliki instalacji ekspresowej, a następnie zadanie Wyszukiwanie luk i wymaganych aktualizacji. Aby przejrzeć listę wymaganych aktualizacji oprogramowania, musisz ponownie uruchomić zadanie Wyszukiwanie luk i wymaganych aktualizacji.

Agent sieciowy otrzymuje informacje o wszelkich dostępnych aktualizacjach systemu Windows i aktualizacjach dla innych produktów Microsoft od Windows Update lub Serwera administracyjnego, gdy Serwer administracyjny pełni rolę serwera WSUS. Informacje są przesyłane, gdy aplikacje zostają uruchomione (jeśli jest to dostępne dla profilu) i przy każdym uruchomieniu zadania Wyszukiwanie luk i wymaganych aktualizacji na urządzeniach klienckich.

Szczegółowe informacje dotyczące oprogramowania firm trzecich, które może być aktualizowane poprzez Kaspersky Security Center, można znaleźć na stronie działu pomocy technicznej, na podstronie poświęconej Kaspersky Security Center, w sekcji Zarządzanie serwerem.

Zobacz również:

Scenariusz: Wdrażanie ochrony dla środowiska chmury

Scenariusz: Wyszukiwanie i usuwanie luk w oprogramowaniu firm trzecich

Scenariusz: Aktualizowanie oprogramowania innej firmy

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.