Informacje o klastrze trybu failover Kaspersky Security Center

27 lutego 2024

ID 222358

Klaster trybu failover Kaspersky Security Center zapewnia wysoką dostępność Kaspersky Security Center i minimalizuje czas przestoju Serwera administracyjnego w przypadku awarii. Klaster trybu failover opiera się na dwóch identycznych instancjach Kaspersky Security Center, zainstalowanych na dwóch komputerach. Jedna z instancji pracuje jako węzeł aktywny, a druga jako węzeł pasywny. Węzeł aktywny zarządza ochroną urządzeń klienckich, natomiast węzeł pasywny jest przygotowany do przejęcia wszystkich funkcji węzła aktywnego w przypadku awarii węzła aktywnego. Gdy wystąpi awaria, węzeł pasywny staje się aktywny, a węzeł aktywny staje się pasywny.

Wymagania sprzętowe i programowe

W celu zainstalowania klastra trybu failover Kaspersky Security Center musisz mieć następujący sprzęt:

  • Dwa komputery z identycznym sprzętem i oprogramowaniem. Te komputery będą działać jako węzły aktywne i pasywne.
  • Serwer plików obsługujący protokół CIFS/SMB w wersji 2.0 lub nowszej. Musisz zapewnić dedykowany komputer, który będzie działał jako serwer plików.

    Upewnij się, że zapewniłeś wysoką przepustowość sieci między serwerem plików a aktywnymi i pasywnymi węzłami.

  • Komputer z systemem zarządzania bazami danych (DBMS).

Warunki przełączenia

Klaster trybu failover przełącza zarządzanie ochroną urządzeń klienckich z węzła aktywnego na węzeł pasywny, jeśli na węźle aktywnym wystąpi dowolne z następujących zdarzeń:

  • Węzeł aktywny jest uszkodzony z powodu awarii oprogramowania lub sprzętu.
  • Węzeł aktywny został tymczasowo zatrzymany na działania konserwacyjne.
  • Przynajmniej jedna z usług (lub procesów) Kaspersky Security Center uległa awarii lub została celowo zamknięta przez użytkownika. Usługi Kaspersky Security Center są następujące: kladminserver, klnagent, klactprx i klwebsrv.
  • Połączenie sieciowe między aktywnym węzłem a magazynem na serwerze plików zostało przerwane lub zakończone.

Zobacz również:

Instalowanie Serwera administracyjnego na klastrze trybu failover Windows Server

Aktualizowanie Kaspersky Security Center na węzłach klastra trybu failover Kaspersky Security Center

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.