Konfiguracja kont do pracy z MySQL i MariaDB

19 marca 2024

ID 240816

Wymagania wstępne

Przed przypisaniem uprawnień do kont wykonaj następujące czynności:

 1. Upewnij się, że logujesz się do systemu na konto administratora lokalnego.
 2. Zainstaluj środowisko do pracy z MySQL lub MariaDB.
 3. Upewnij się, że posiadasz konto Windows, z poziomu którego zainstalujesz Serwer administracyjny.
 4. Upewnij się, że posiadasz konto Windows, z poziomu którego uruchomisz Serwer administracyjny.

Konfigurowanie kont do instalacji Serwera administracyjnego

W celu skonfigurowania konta instalacji Serwera administracyjnego:

 1. Uruchom środowisko do pracy z MySQL lub MariaDB na koncie root, które utworzono podczas instalacji DBMS.
 2. Utwórz wewnętrzne konto DBMS z hasłem. Instalator Serwera administracyjnego (zwany dalej także instalatorem) oraz usługa Serwera administracyjnego będą używać tego wewnętrznego konta DBMS do uzyskiwania dostępu do DBMS. Nadaj temu kontu następujące uprawnienia:
  • Uprawnienia dotyczące schematu:
   • Baza danych Serwera administracyjnego: WSZYSTKIE (oprócz GRANT OPTION)
   • Schematy systemowe (mysql i sys): SELECT, SHOW VIEW
   • Procedura składowana sys.table_exists: EXECUTE
  • Globalne uprawnienia dla wszystkich schematów: PROCESS, SUPER

  Aby utworzyć wewnętrzne konto DBMS i nadać mu wymagane uprawnienia, uruchom poniższy skrypt (w tym skrypcie login DBMS to KCSAdmin, nazwa bazy danych Serwera administracyjnego to kav):

  /* Utwórz użytkownika o nazwie KSCAdmin */

  CREATE USER 'KSCAdmin'

  /* Określ hasło KSCAdmin */

  IDENTIFIED BY '<password>';

  /* Przyznaj uprawnienia KSCAdmin */

  GRANT USAGE ON *.* TO 'KSCAdmin';

  GRANT ALL ON kav.* TO 'KSCAdmin';

  GRANT SELECT, SHOW VIEW ON mysql.* TO 'KSCAdmin';

  GRANT SELECT, SHOW VIEW ON sys.* TO 'KSCAdmin';

  GRANT EXECUTE ON PROCEDURE sys.table_exists TO 'KSCAdmin';

  GRANT PROCESS ON *.* TO 'KSCAdmin';

  GRANT SUPER ON *.* TO 'KSCAdmin';

  Jeśli używasz MariaDB 10.5 lub wersji starszej jako DBMS, nie musisz nadawać uprawnienia EXECUTE. W takim przypadku wyklucz następujące polecenie ze skryptu: GRANT EXECUTE ON PROCEDURE sys.table_exists TO 'KSCAdmin'.

 3. Aby wyświetlić listę uprawnień nadanych kontu DBMS, uruchom następujący skrypt:

  SHOW grants for 'KSCAdmin';

 4. Aby utworzyć bazę danych Serwera administracyjnego, uruchom następujący skrypt (w tym skrypcie nazwa bazy danych Serwera administracyjnego to kav):

  CREATE DATABASE kav

  DEFAULT CHARACTER SET ascii

  DEFAULT COLLATE ascii_general_ci;

  Użyj tej samej nazwy bazy danych co określona w skrypcie tworzącym konto DBMS.

 5. Zaloguj się do systemu na konto Windows użyte do uruchomienia instalatora.
 6. Uruchom instalator.

  Uruchomi się kreator instalacji Serwera administracyjnego. Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora.

 7. Wybierz opcję niestandardowej instalacji Serwera administracyjnego.
 8. Wybierz MySQL lub MariaDB jako system DBMS przechowujący bazę danych Serwera administracyjnego.
 9. Określ Nazwa bazy danych Serwera administracyjnego. Użyj tej samej nazwy bazy danych co określona w skrypcie.
 10. Określ poświadczenia konta DBMS utworzonego przez skrypt.
 11. Określ nazwę konta Windows , aby uruchomić usługę Serwera administracyjnego.

  Możesz wybrać istniejące konto użytkownika systemu Windows lub automatycznie utworzyć nowe konto systemu Windows w formacie KL-AK-* za pomocą instalatora. Niezależnie od wyboru konta instalator przypisuje wymagane uprawnienia systemowe do konta usługi Serwera administracyjnego.

Po zakończeniu instalacji baza danych Serwera administracyjnego jest tworzona i Serwer administracyjny jest gotowy do użycia.

Zobacz również:

Scenariusz: Zarządzanie aplikacjami

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.