Przeszukiwanie zakresu IP

19 marca 2024

ID 3887

Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Serwer administracyjny przeszukuje określone zakresy IP przy użyciu pakietów ICMP lub protokołu NBNS i sporządza pełen zestaw danych na temat urządzeń znajdujących się w tych zakresach IP. Domyślnie ten typ przeszukiwania jest wyłączony. Nie jest zalecane korzystanie z tego typu przeszukiwania, jeśli korzystasz z przeszukiwania sieci Windows i/lub przeszukiwania Active Directory.

Przed rozpoczęciem przeszukiwania sieci upewnij się, że protokół SMB jest włączony. W przeciwnym razie Kaspersky Security Center nie może wykryć urządzeń w odpytywanej sieci. Aby włączyć protokół SMB, postępuj zgodnie z instrukcjami dla swojego systemu operacyjnego.

Przeglądanie i modyfikowanie ustawień przeszukiwania zakresu IP

W celu przejrzenia i zmodyfikowania ustawień przeszukiwania grup Zakres IP:

 1. W drzewie konsoli, w folderze Wykrywanie urządzeń wybierz podfolder Zakresy IP.

  Możesz przejść z folderu Urządzenia nieprzypisane do folderu Wykrywanie urządzeń poprzez kliknięcie Przeszukaj teraz.

 2. Jeśli chcesz, w podfolderze Zakresy IP kliknij Dodaj podsieć, aby dodać zakres IP dla przeszukiwania, a następnie kliknij OK.
 3. Kliknij Konfiguruj przeszukiwanie.

  Zostanie otwarte okno właściwości zakresów IP. Jeśli chcesz, możesz zmodyfikować ustawienia przeszukiwania zakresu IP:

  • Włącz przeszukiwanie zakresu IP
  • Ustaw terminarz przeszukiwania

Jeśli chcesz przeprowadzić przeszukiwanie natychmiast, kliknij Przeszukaj teraz. Ten przycisk jest dostępny tylko wtedy, gdy wybrałeś Włącz przeszukiwanie zakresu IP.

Na wirtualnym Serwerze administracyjnym ustawienia przeszukiwania zakresu IP można przeglądać i modyfikować w oknie właściwości punktu dystrybucji, w sekcji Wykrywanie urządzeń. Urządzenia klienckie wykryte podczas przeszukiwania zakresów IP są wyświetlane w folderze Domeny wirtualnego Serwera administracyjnego.

Zobacz również:

Scenariusz: Wykrywanie urządzeń w sieci

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.