Łączenie z urządzeniami klienckimi Windows

19 marca 2024

ID 238373

Zdalne połączenie z urządzeniem klienckim Windows można nawiązać w jeden z następujących sposobów:

 • Używając standardowego składnika systemu Microsoft Windows o nazwie Podłączanie pulpitu zdalnego.

  Połączenie ze zdalnym pulpitem jest nawiązywane przy użyciu standardowego narzędzia Windows o nazwie mstsc.exe zgodnie z ustawieniami narzędzia.

 • Używając technologii udostępniania pulpitu Windows.

Łączenie z urządzeniem klienckim z systemem Windows przy użyciu funkcji Podłączanie pulpitu zdalnego

Połączenie z bieżącą sesją zdalnego pulpitu użytkownika jest nawiązywane bez zgody użytkownika. Po nawiązaniu przez administratora połączenia z sesją, użytkownik urządzenia zostaje odłączony od sesji bez wcześniejszego powiadomienia.

W celu nawiązania połączenia z pulpitem urządzenia klienckiego przy użyciu komponentu Podłączanie pulpitu zdalnego:

 1. W drzewie Konsoli administracyjnej wybierz urządzenie, do którego chcesz uzyskać dostęp.
 2. Z menu kontekstowego urządzenia wybierz Wszystkie zadania → Połącz z urządzeniem → Nowa sesja Pulpitu zdalnego.

  Zostanie uruchomione standardowe narzędzie systemu Windows o nazwie mstsc.exe, które pomoże w nawiązaniu połączenia ze zdalnym pulpitem.

 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w oknach dialogowych narzędzia.

Po nawiązaniu połączenia z urządzeniem, pulpit jest dostępny w oknie Podłączanie pulpitu zdalnego systemu Microsoft Windows.

Łączenie z urządzeniem klienckim z systemem Windows przy użyciu funkcji Udostępnianie pulpitu w systemie Windows

Podczas łączenia się z istniejącą sesją zdalnego pulpitu użytkownik sesji na urządzeniu otrzymuje od administratora żądanie dotyczące połączenia. W raportach utworzonych przez Kaspersky Security Center nie są zapisywane żadne informacje dotyczące zdalnych działań wykonywanych na urządzeniu ani wyniki tych działań.

Administrator może połączyć się z istniejącą sesją na urządzeniu klienckim bez rozłączania użytkownika w tej sesji. W tym przypadku administrator i użytkownik sesji na urządzeniu klienckim współdzielą dostęp do pulpitu.

Administrator może skonfigurować audyt aktywności użytkownika na zdalnym urządzeniu klienckim. W trakcie audytu aplikacja zapisuje informacje o plikach na urządzeniu klienckim, który został otwarty i/lub zmodyfikowany przez administratora.

W celu nawiązania połączenia z pulpitem urządzenia klienckiego poprzez udostępnianie pulpitu Windows muszą być spełnione następujące warunki:

 • Na stacji roboczej administratora powinien być zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows Vista lub nowszy. Typ systemu operacyjnego urządzenia, na którym znajduje się Serwer administracyjny nie nakłada żadnych ograniczeń na łączenie poprzez udostępnianie pulpitu Windows.

  Aby sprawdzić, czy funkcja udostępniania pulpitu Windows znajduje się w posiadanej przez Ciebie edycji systemu Windows, upewnij się, że klucz CLSID {32BE5ED2-5C86-480F-A914-0FF8885A1B3F} znajduje się w rejestrze systemu Windows.

 • System Microsoft Windows Vista lub nowszy jest zainstalowany na urządzeniu klienckim.
 • Kaspersky Security Center korzysta z licencji dla Zarządzania lukami i poprawkami.

W celu nawiązania połączenia z pulpitem urządzenia klienckiego poprzez udostępnianie pulpitu Windows:

 1. W drzewie Konsoli administracyjnej wybierz urządzenie, do którego chcesz uzyskać dostęp.
 2. Z menu kontekstowego urządzenia wybierz Wszystkie zadania → Połącz z urządzeniem → Udostępnianie pulpitu Windows.
 3. W oknie Wybierz sesję pulpitu zdalnego, które zostanie otwarte, wybierz sesję na urządzeniu, do której chcesz się podłączyć.

  W przypadku pomyślnego nawiązania połączenia z urządzeniem, pulpit urządzenia będzie dostępny w oknie Kaspersky Remote Desktop Session Viewer.

 4. Aby rozpocząć interakcję z urządzeniem, w menu głównym okna Kaspersky Remote Desktop Session Viewer wybierz AkcjeTryb interaktywny.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.