Ustawienia wyszukiwania urządzeń

19 marca 2024

ID 150373

Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Poniżej znajdują się opisy ustawień używanych do wyszukiwania zarządzanych urządzeń. Wyniki wyszukiwania są wyświetlane w dolnej części okna.

Sieć

Na zakładce Sieć możesz określić kryteria, które będą używane do wyszukiwania urządzeń według ich danych sieciowych:

 • Nazwa urządzenia lub adres IP
 • Domena Windows
 • Grupa administracyjna
 • Opis
 • Zakres IP
 • Zarządzane przez inny Serwer administracyjny

Znaczniki

Na zakładce Znaczniki możesz skonfigurować wyszukiwanie urządzeń w oparciu o słowa kluczowe (znaczniki), które wcześniej zostały dodane do opisów zarządzanych urządzeń:

 • Zastosuj, jeśli co najmniej jeden określony znacznik jest zgodny
 • Musi zawierać znacznik
 • Nie może zawierać znacznika

Active Directory

Na zakładce Active Directory można określić, że urządzenia mają być wyszukiwane w jednostce organizacyjnej (OU) lub grupie Active Directory. W wyborze można również uwzględnić urządzenia ze wszystkich podrzędnych jednostek organizacyjnych określonej jednostki organizacyjnej Active Directory. W celu wybrania urządzeń, zdefiniuj następujące ustawienia:

Aktywność sieciowa

Na zakładce Aktywność sieciowa możesz określić kryteria, które będą używane do wyszukiwania urządzeń według ich aktywności sieciowej:

 • Urządzenie jest punktem dystrybucji
 • Nie odłączaj od Serwera administracyjnego
 • Przełączanie profilu połączenia
 • Ostatnie połączenie z Serwerem administracyjnym
 • Nowe urządzenia odnalezione podczas skanowania sieci
 • Dostępność urządzenia

Aplikacja

Na zakładce Aplikacja możesz określić kryteria, które będą używane do wyszukiwania urządzeń według wybranej zarządzanej aplikacji:

 • Nazwa aplikacji
 • Wersja aplikacji
 • Nazwa aktualizacji krytycznej
 • Ostatnia aktualizacja modułów
 • Urządzenie jest zarządzane przez Kaspersky Security Center
 • Aplikacja zabezpieczająca jest zainstalowana

System operacyjny

Na zakładce System operacyjny możesz określić następujące kryteria wyszukiwania urządzeń według typu systemu operacyjnego:

 • Wersja systemu operacyjnego
 • Typ systemu operacyjnego (bity)
 • Wersja dodatku Service Pack systemu operacyjnego
 • Kompilacja systemu operacyjnego
 • ID wersji systemu operacyjnego

Stan urządzenia

Na zakładce Stan urządzenia możesz określić kryteria wyszukiwania urządzeń w oparciu o stan urządzenia z zarządzanej aplikacji:

 • Stan urządzenia
 • Stan ochrony w czasie rzeczywistym
 • Opis stanu urządzenia
 • Stan urządzenia zdefiniowany przez aplikację

Składniki ochrony

Na zakładce Składniki ochrony możesz skonfigurować kryteria wyszukiwania urządzeń klienckich według stanu ochrony.

 • Data opublikowania baz danych
 • Ostatnie skanowanie
 • Łączna liczba wykrytych zagrożeń

Rejestr aplikacji

Na zakładce Rejestr aplikacji możesz skonfigurować wyszukiwanie urządzeń na podstawie aplikacji na nich zainstalowanych:

 • Nazwa aplikacji
 • Wersja aplikacji
 • Producent
 • Stan aplikacji
 • Wyszukaj według aktualizacji
 • Nazwa niekompatybilnej aplikacji zabezpieczającej
 • Znacznik aplikacji

Hierarchia Serwerów administracyjnych

Na zakładce Hierarchia Serwerów administracyjnych zaznacz pole Uwzględnij dane z podrzędnych Serwerów administracyjnych (do poziomu), jeśli chcesz, żeby informacje przechowywane na podrzędnych Serwerach administracyjnych były brane pod uwagę podczas wyszukiwania urządzeń, a w polu wejściowym możesz określić poziom zagnieżdżenia podrzędnego Serwera administracyjnego, z którego informacje są brane pod uwagę podczas wyszukiwania urządzeń. Domyślnie pole to nie jest zaznaczone.

Maszyny wirtualne

Na zakładce Maszyny wirtualne możesz skonfigurować wyszukiwanie urządzeń w zależności od tego, czy są to maszyny wirtualne lub czy są one częścią infrastruktury pulpitu wirtualnego (VDI):

 • Jest maszyną wirtualną
 • Typ maszyny wirtualnej
 • Część Virtual Desktop Infrastructure

Sprzęt

Na zakładce Sprzęt możesz skonfigurować wyszukiwanie urządzeń klienckich według ich sprzętu:

 • Urządzenie
 • Producent
 • Opis
 • Numer ewidencyjny
 • Częstotliwość procesora, w MHz
 • Wirtualne rdzenie procesora
 • Pojemność dysku twardego, w GB
 • Rozmiar pamięci RAM, w MB

Luki oraz aktualizacje

Na zakładce Luki oraz aktualizacje możesz skonfigurować kryteria wyszukiwania urządzeń zgodnie z ich źródłem Windows Update:

 • WUA został przełączony na Serwer administracyjny

Użytkownicy

Na zakładce Użytkownicy możesz skonfigurować kryteria wyszukiwania urządzeń według kont użytkowników, którzy logowali się do systemu operacyjnego.

 • Ostatni użytkownik zalogowany do systemu
 • Użytkownik zalogowany do systemu co najmniej raz

Problemy mające wpływ na stan zarządzanych aplikacji

Na zakładce Problemy mające wpływ na stan zarządzanych aplikacji możesz skonfigurować wyszukiwanie urządzeń według opisów ich stanów dostarczonych przez zarządzane aplikacje:

 • Opis stanu urządzenia

Stan komponentów w zarządzanych aplikacjach

Na zakładce Stan komponentów w zarządzanych aplikacjach możesz skonfigurować kryteria wyszukiwania urządzeń według stanów komponentów w zarządzanych aplikacjach:

 • Stan ochrony przed wyciekiem danych
 • Stan ochrony serwerów współpracy
 • Stan ochrony antywirusowej serwerów pocztowych
 • Stan czujnika Endpoint Sensor

Szyfrowanie

 • Szyfrowanie

Segmenty chmury

Na zakładce Segmenty chmury możesz skonfigurować wyszukiwanie w oparciu o przynależność urządzenia do określonych segmentów chmury:

 • Urządzenie znajduje się w segmencie chmury
 • Urządzenie wykryte przy pomocy API

Składniki aplikacji

Ta sekcja zawiera listę komponentów tych aplikacji, które posiadają odpowiednie wtyczki administracyjne, zainstalowane w Konsoli administracyjnej.

W sekcji Składniki aplikacji możesz określić kryteria uwzględniania urządzeń w wyborze zgodnie ze stanami i numerami wersji komponentów, które odpowiadają wybranej aplikacji:

 • Stan
 • Wersja

Zobacz również:

Używanie wyrażeń regularnych w polu wyszukiwania

Wyszukiwanie urządzeń

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.