Tworzenie zadania wykonywania kopii zapasowej

19 marca 2024

ID 233291

Zadania kopii zapasowej są zadaniami Serwera administracyjnego i są tworzone podczas działania kreatora wstępnej konfiguracji. Jeśli zadanie kopii zapasowej utworzone przez Kreator wstępnej konfiguracji zostało usunięte, możesz je utworzyć ręcznie.

W celu utworzenia zadania kopii zapasowej danych Serwera administracyjnego:

  1. W menu głównym przejdź do UrządzeniaZadania.
  2. Kliknij przycisk Dodaj.

    Zostanie uruchomiony Kreator tworzenia nowego zadania.

  3. W oknie Nowe zadanie wybierz typ zadania Kopia zapasowa danych Serwera administracyjnego
  4. Wykonaj pozostałe instrukcje kreatora.

Zadanie Kopia zapasowa danych Serwera administracyjnego może zostać utworzone tylko w jednej kopii. Jeśli dla Serwera administracyjnego już utworzono zadanie tworzenia kopii zapasowych danych Serwera administracyjnego, nie będzie wyświetlane w oknie wyboru typu zadania kreatora tworzenia zadania kopii zapasowej Serwera administracyjnego.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.