Korzystanie z Google Firebase Cloud Messaging

19 marca 2024

ID 92525_1

Aby zapewnić reakcję urządzeń KES z systemem Android w odpowiednim momencie na polecenia administratora, należy włączyć korzystanie z usługi Google Firebase Cloud Messaging (zwana również FCM) we właściwościach Serwera administracyjnego.

W celu włączenia korzystania z FCM:

 1. W Konsoli administracyjnej wybierz węzeł Zarządzanie urządzeniami mobilnymi oraz folder Urządzenia mobilne.
 2. Z otwartego menu kontekstowego folderu Urządzenia mobilne wybierz Właściwości.
 3. We właściwościach folderu wybierz sekcję Ustawienia Google Firebase Cloud Messaging.
 4. W polach ID nadawcy i Klucz serwera określ ustawienia FCM: ID_NADAWCY i Klucz API.

Usługa FCM działa w następujących zakresach adresów:

 • Ze strony urządzenia KES dostęp jest wymagany do portów 443 (HTTPS), 5228 (HTTPS), 5229 (HTTPS) oraz 5230 (HTTPS) dla następujących adresów:
  • google.com
  • fcm.googleapis.com
  • android.apis.google.com
  • Wszystkie adresy IP w ASN Google'a dla portu 15169
 • Ze strony Serwera administracyjnego dostęp jest wymagany do portu 443 (HTTPS) dla następujących adresów:
  • fcm.googleapis.com
  • Wszystkie adresy IP w ASN Google'a dla portu 15169

Jeśli ustawienia serwera proxy (Zaawansowane / Konfiguracja dostępu do internetu) zostały określone we właściwościach Serwera administracyjnego w Konsoli administracyjnej, będą używane do interakcji z FCM.

Konfigurowanie FCM: uzyskiwanie ID_NADAWCY i klucza API

W celu skonfigurowania FCM, administrator musi wykonać następujące akcje:

 1. Zarejestrować się na portalu Google.
 2. Przejść na portal deweloperów.
 3. Utworzyć nowy projekt, klikając przycisk Create Project, określić nazwę projektu oraz ID.
 4. Zaczekać, aż projekt zostanie utworzony.

  Na pierwszej stronie projektu, w górnej części strony pole Project Number wyświetli odpowiedni ID_NADAWCY.

 5. Przejść do sekcji APIs & auth / APIs i włączyć Google Firebase Cloud Messaging for Android.
 6. Przejść do sekcji APIs & auth / Credentials i kliknąć przycisk Create New Key.
 7. Kliknij przycisk Klucz serwera.
 8. Nałożyć ograniczenia (jeśli są) i kliknąć przycisk Create.
 9. Uzyskać klucz API z właściwości nowo utworzonego klucza (pole Klucz serwera).

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.