Zarządzanie statystykami

19 marca 2024

ID 10592

Statystyki dotyczące stanu systemu ochrony i zarządzanych urządzeń są wyświetlane w panelach informacyjnych, które można dostosować. Statystyki są wyświetlane w obszarze roboczym węzła Serwer administracyjny, na zakładce Statystyki. Zakładka zawiera kilka zakładek (stron) drugiego poziomu. Każda strona wyświetla panele informacyjne ze statystykami, a także odnośniki do nowości i innych materiałów z Kaspersky. Informacje statystyczne są wyświetlane na panelach informacyjnych jako tabela lub wykres (kołowy lub słupkowy). Dane w panelach informacyjnych są aktualizowane w trakcie działania aplikacji i odzwierciedlają bieżący stan aplikacji antywirusowej.

Możesz zmodyfikować zestaw zakładek drugiego poziomu na zakładce Statystyki, zmienić liczbę paneli informacyjnych na każdej zakładce oraz tryb wyświetlania danych w panelach informacyjnych.

W celu dodania nowej zakładki drugiego poziomu z panelami informacyjnymi na zakładce Statystyki:

 1. Kliknij przycisk Dostosuj widok znajdujący się w prawym górnym rogu zakładki Statystyki.

  Zostanie otwarte okno właściwości statystyk. To okno zawiera listę zakładek, które są aktualnie wyświetlane na zakładce Statystyki. W tym oknie możesz zmienić kolejność wyświetlania stron na zakładce, dodać i usunąć strony, a także skonfigurować właściwości strony, klikając przycisk Właściwości.

 2. Kliknij przycisk Dodaj.

  Zostanie otwarte okno właściwości nowej strony.

 3. Skonfiguruj nową stronę:
  • W sekcji Ogólne określ nazwę strony.
  • W sekcji Panele informacyjne kliknij przycisk Dodaj, aby dodać panele informacyjne, które mają być wyświetlane na stronie.

   W sekcji Panele informacyjne kliknij przycisk Właściwości, aby skonfigurować właściwości dodanych paneli informacyjnych: nazwę, typ i wygląd wykresu na panelu oraz dane niezbędne do utworzenia wykresu.

 4. Kliknij OK.

Strona z panelami informacyjnymi, które dodałeś, pojawi się na zakładce Statystyki. Kliknij ikonę ustawienia (), aby natychmiast przejść do konfiguracji strony lub wybranego panelu informacyjnego na tej stronie.

Zobacz również

Scenariusz: Monitorowanie i raportowanie

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.