Zarządzanie kluczami licencyjnymi dla grup licencjonowanych aplikacji

19 marca 2024

ID 62754

W celu utworzenia klucza licencyjnego dla grupy licencjonowanych aplikacji:

 1. W folderze ZaawansowaneZarządzanie aplikacjami drzewa konsoli wybierz podfolder Wykorzystanie licencji firm trzecich.
 2. W obszarze roboczym folderu Wykorzystanie licencji firm trzecich kliknij przycisk Zarządzaj kluczami licencjonowanych aplikacji.

  Zostanie otwarte okno Zarządzanie kluczami licencjonowanych aplikacji.

 3. W oknie Zarządzanie kluczami licencjonowanych aplikacji kliknij przycisk Dodaj.

  Zostanie otwarte okno Klucz licencyjny.

 4. W oknie Klucz licencyjny określ właściwości klucza licencyjnego i ograniczenia, jakie ten klucz licencyjny nakłada na grupę licencjonowanych aplikacji.
  • Nazwa. Nazwa klucza licencyjnego.
  • Komentarz. Komentarz dotyczący wybranego klucza licencyjnego.
  • Ograniczenie. Liczba urządzeń, na których aplikacja korzystająca z tego klucza licencyjnego może zostać zainstalowana.
  • Utraci ważność. Data wygaśnięcia klucza licencyjnego.

Utworzone klucze są wyświetlane w oknie Zarządzanie kluczami licencjonowanych aplikacji.

W celu zastosowania klucza licencyjnego do grupy licencjonowanych aplikacji:

 1. W folderze ZaawansowaneZarządzanie aplikacjami drzewa konsoli wybierz podfolder Wykorzystanie licencji firm trzecich.
 2. W folderze Wykorzystanie licencji firm trzecich wybierz grupę licencjonowanych aplikacji, dla której chcesz zastosować klucz licencyjny.
 3. Z menu kontekstowego grupy licencjonowanych aplikacji wybierz polecenie Właściwości.

  Zostanie otwarte okno właściwości grupy licencjonowanych aplikacji.

 4. W oknie właściwości grupy licencjonowanych aplikacji, w sekcji Klucze licencyjne wybierz Kontroluj, jeśli limit licencji zostanie przekroczony.
 5. Kliknij przycisk Dodaj.

  Zostanie otwarte okno Wybierz klucz licencyjny.

 6. W oknie Wybierz klucz licencyjny wybierz klucz licencyjny, który chcesz zastosować do grupy licencjonowanych aplikacji.
 7. Kliknij OK.

Ograniczenia nałożone na grupę licencjonowanych aplikacji i określone w kluczu licencyjnym będą zastosowane do wybranej grupy licencjonowanych aplikacji.

Zobacz również:

Scenariusz: Zarządzanie aplikacjami

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.