Przeglądanie raportów połączeń z Serwerem administracyjnym

19 marca 2024

ID 176094

Historia połączeń i prób nawiązania połączenia z Serwerem administracyjnym podczas jego działania może zostać zapisana w pliku raportu. Informacje w pliku umożliwiają śledzenie nie tylko połączeń w obrębie infrastruktury sieci, ale także nieautoryzowanych prób uzyskania dostępu do serwera.

W celu zapisania zdarzeń nawiązania połączenia z Serwerem administracyjnym:

  1. W menu głównym kliknij ikonę ustawienia () obok nazwy żądanego Serwera administracyjnego.

    Zostanie otwarte okno właściwości Serwera administracyjnego.

  2. Na zakładce Ogólne wybierz sekcję Porty połączenia.
  3. Włącz opcję Zapisuj zdarzenia połączenia z Serwerem administracyjnym.

Wszystkie dalsze zdarzenia przychodzących połączeń z Serwerem administracyjnym, wyniki autoryzacji i błędy SSL zostaną zapisane do pliku %ProgramData%\KasperskyLab\adminkit\logs\sc.syslog.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.