Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie danych w trybie cichym

15 lutego 2024

ID 3674

W celu utworzenia kopii zapasowej lub odzyskania danych Serwera administracyjnego w trybie cichym,

Uruchom narzędzie klbackup z żądanym zestawem przełączników z poziomu wiersza poleceń urządzenia, na którym jest zainstalowany Serwer administracyjny.

Składnia wiersza poleceń narzędzia:

klbackup -path BACKUP_PATH [-linux_path LINUX_PATH][-node_cert CERT_PATH] [-logfile LOGFILE] [-use_ts]|[-restore] [-password PASSWORD] [-online]

Jeśli w wierszu polecenia narzędzia klbackup nie określono hasła, narzędzie zażąda wprowadzenie hasła interaktywnie.

Opisy przełączników:

 • -path BACKUP_PATH—zapisuje informacje w folderze ŚCIEŻKA_DOSTĘPU_DO_KOPII_ZAPASOWEJ lub używa danych z folderu ŚCIEŻKA_DOSTĘPU_DO_KOPII_ZAPASOWEJ do ich przywrócenia (wymagany parametr).

  Konto serwera bazy danych i narzędzie klbackup powinny mieć uprawnienia do zmiany danych w folderze ŚCIEŻKA_DOSTĘPU_DO_KOPII_ZAPASOWEJ.

 • -linux_path LINUX_PATH — Ścieżka lokalna do folderu z danymi kopii zapasowej dla SQL Server w systemie Linux.

  Konto serwera bazy danych i narzędzie klbackup powinny mieć uprawnienia do zmiany danych w folderze ŚCIEŻKA_LINUX.

 • -node_cert CERT_PATH — plik certyfikatu serwera do konfigurowania nieaktywnego węzła klastra trybu failover po odzyskaniu. Jeśli nie zostanie ustawiony, zostanie automatycznie pobrany z Serwera.
 • -logfile LOGFILE—zapisuje raport dotyczący tworzenia kopii zapasowej i przywracania danych Serwera administracyjnego.
 • -use_ts— Podczas zapisywania danych kopiuje informacje do folderu BACKUP_PATH, do podfolderu z nazwą zawierającą bieżącą datę systemową i czas działania w formacie klbackup RRRR-MM-DD # GG-MM-SS. Jeśli przełącznik nie został określony, informacje są zapisywane w głównym folderze ŚCIEŻKA_DOSTĘPU_DO_KOPII_ZAPASOWEJ.

  Podczas próby zapisu informacji do folderu, w którym już znajduje się kopia zapasowa, zostaje wyświetlona wiadomość o błędzie. Żadne informacje nie zostaną zaktualizowane.

  Dostępność przełącznika -use_ts pozwala zachować archiwum danych Serwera administracyjnego. Na przykład jeśli klucz -path wskazuje folder C:\KLBackups, wówczas folder klbackup 2022/6/19 # 11-30-18 przechowuje informacje o stanie Serwera administracyjnego na dzień 19 czerwca 2022 roku, godzina 11:30:18.

 • -restore—przywraca dane Serwera administracyjnego. Przywracanie danych odbywa się w oparciu o informacje znajdujące się w folderze ŚCIEŻKA_DOSTĘPU_DO_KOPII_ZAPASOWEJ. Jeśli żaden parametr nie jest dostępny, kopie zapasowe danych są tworzone w folderze ŚCIEŻKA_DOSTĘPU_DO_KOPII_ZAPASOWEJ.
 • -password PASSWORD — Hasło chroniące poufne dane.

  Zapomnianego hasła nie można odzyskać. Nie ma wymagań dotyczących hasła. Długość hasła jest nieograniczona i możliwa jest również długość zerowa (brak hasła).

  Podczas przywracania danych powinieneś określić to samo hasło, które wprowadziłeś podczas tworzenia kopii zapasowej. Jeśli po utworzeniu kopii zapasowej ścieżka do folderu współdzielonego uległa zmianie, sprawdź działanie zadań wykorzystujących przywrócone dane (zadania przywracania i zadania zdalnej instalacji). Jeśli jest to konieczne, zmodyfikuj ustawienia tych zadań. Podczas przywracania danych z pliku kopii zapasowej nikt nie może mieć dostępu do folderu współdzielonego Serwera administracyjnego. Konto, z poziomu którego uruchamiane jest narzędzie klbackup, musi mieć pełen dostęp do folderu współdzielonego. Zalecamy uruchomienie narzędzia na nowo zainstalowanym Serwerze administracyjnym.

 • -online—utwórz kopię zapasową danych Serwera administracyjnego, tworząc migawkę woluminu, aby zminimalizować czas offline Serwera administracyjnego. Jeśli używasz narzędzia do odzyskiwania danych, ta opcja jest ignorowana.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.