Wybory urządzeń

19 marca 2024

ID 166012

Wybory urządzeń to narzędzie do filtrowania urządzeń zgodnie z określonymi warunkami. Możesz użyć wyborów urządzeń do zarządzania kilkoma urządzeniami: na przykład, aby przejrzeć raport dotyczący tylko tych urządzeń lub żeby przenieść wszystkie te urządzenia do innej grupy.

Kaspersky Security Center oferuje szeroki zakres predefiniowanych wyborów (na przykład: Urządzenia ze stanem Krytyczny, Ochrona jest wyłączona, Wykryto aktywne zagrożenia). Predefiniowanych wyborów nie można usunąć. Możesz także utworzyć i skonfigurować dodatkowe wybory zdefiniowane przez użytkownika.

W wyborach zdefiniowanych przez użytkownika możesz określić obszar wyszukiwania i wybrać wszystkie urządzenia, zarządzane urządzenia lub urządzenia nieprzypisane. Parametry wyszukiwania są określone w warunkach. W wyborze urządzeń możesz utworzyć kilka warunków z różnymi parametrami wyszukiwania. Na przykład, możesz utworzyć dwa warunki i określić różne zakresy IP w każdym z nich. Jeśli określono kilka warunków, wybór wyświetli urządzenia, które spełniają jakikolwiek warunek. Natomiast parametry wyszukiwania w obrębie warunku nakładają się na siebie. Jeśli zakres IP oraz nazwa zainstalowanej aplikacji są określone w warunku, wyświetlane będą tylko te urządzenia, na których jest zainstalowana aplikacja, a adres IP należy do określonego zakresu.

W tej sekcji

Przeglądanie listy urządzeń z wyboru urządzeń

Tworzenie kryteriów wyboru urządzeń

Konfigurowanie kryteriów wyboru urządzeń

Eksportowanie listy urządzeń z wyboru urządzeń

Usuwanie urządzeń z grup administracyjnych w wyborze

Zobacz również:

Używanie wyborów zdarzeń

Scenariusz: Instalacja i wstępna konfiguracja Kaspersky Security Center Web Console

Scenariusz: Konfigurowanie ochrony sieci

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.