Krok 1. Określanie danych uwierzytelniających

19 marca 2024

ID 192383

W polach Konto i Hasło określ nowe dane uwierzytelniające, które aktualnie są ważne w Twoim systemie (na przykład, w Active Directory). Jeśli przejdziesz do następnego kroku kreatora, Kaspersky Security Center sprawdzi, czy nazwa określonego konta odpowiada nazwie konta we właściwościach każdego zadania, które nie jest lokalne. Jeśli nazwy kont pasują do siebie, hasło we właściwościach zadania zostanie automatycznie zastąpione nowym.

Jeśli uzupełnisz pole Stare hasło (opcjonalnie), Kaspersky Security Center zastępuje hasło tylko dla tych zadań, w których zostanie wykryta nazwa konta oraz stare hasło. Zastępowanie odbywa się automatycznie. We wszystkich pozostałych przypadkach musisz wybrać działanie, jakie ma zostać podjęte w kolejnym kroku kreatora.

Zobacz również:

Kreator zmiany haseł w zadaniach

Krok 2. Wybieranie działania, jakie ma zostać podjęte

Krok 3. Sprawdzanie wyników

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.