Konfigurowanie profilu w sekcji Konfiguracja zdarzenia

19 marca 2024

ID 92424

W sekcji Konfiguracja zdarzenia należy wyłączyć zapisywanie wszelkich zdarzeń na Serwerze administracyjnym, za wyjątkiem następujących zdarzeń:

 • Na zakładce Zdarzenie krytyczne:
  • Automatyczne uruchamianie aplikacji jest wyłączone
  • Dostęp zabroniony
  • Zablokowano uruchomienie aplikacji
  • Leczenie nie jest możliwe
  • Umowa licencyjna naruszona
  • Nie można załadować modułu szyfrującego
  • Nie można uruchomić dwóch zadań jednocześnie
  • Wykryto aktywne zagrożenie Uruchom Zaawansowane leczenie
  • Wykryto atak sieciowy
  • Nie wszystkie komponenty zostały zaktualizowane
  • Błąd aktywacji
  • Błąd włączenia trybu przenośnego
  • Błąd interakcji z Kaspersky Security Center
  • Błąd wyłączenia trybu przenośnego
  • Błąd zmiany komponentów aplikacji
  • Błąd zastosowania reguł szyfrowania/deszyfrowania pliku
  • Nie można zastosować profilu
  • Proces został przerwany
  • Zablokowano aktywność sieciową
 • Na karcie Błąd funkcjonalny: Nieprawidłowe ustawienia zadania. Ustawienia nie zostały zastosowane
 • Na zakładce Ostrzeżenie:
  • Autoochrona jest wyłączona
  • Nieprawidłowy klucz zapasowy
  • Użytkownik zrezygnował z profilu szyfrowania
 • Na karcie Informacje: Uruchamianie aplikacji zabronione w trybie testowym

Zobacz również:

Scenariusz: Konfigurowanie ochrony sieci

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.