Ograniczanie ruchu sieciowego

19 marca 2024

ID 5483

Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Aby zmniejszyć ruch sieciowy w obrębie sieci, aplikacja posiada opcję ograniczania prędkości przesyłania danych na Serwer administracyjny z określonych zakresów IP i podsieci IP.

Reguły ograniczania ruchu sieciowego można utworzyć i skonfigurować w sekcji Ruch sieciowy okna właściwości Serwera administracyjnego.

W celu utworzenia reguły ograniczania ruchu sieciowego:

 1. W drzewie konsoli należy wybrać węzeł z nazwą Serwera administracyjnego, dla którego chcesz utworzyć regułę ograniczenia ruchu sieciowego.
 2. Z menu kontekstowego Serwera administracyjnego wybierz Właściwości.
 3. W oknie właściwości Serwera administracyjnego wybierz sekcję Ruch sieciowy.
 4. Kliknij przycisk Dodaj.
 5. W sekcji Nowa reguła określ następujące ustawienia:

  W sekcji Zakres IP, dla którego ograniczany jest ruch sieciowy wybierz metodę, która będzie używana do określenia podsieci lub zakresu, dla którego przesyłanie danych będzie ograniczone, a następnie wprowadź wartości ustawień dla wybranej metody. Wybierz jedną z następujących metod:

  W sekcji Ograniczenie ruchu sieciowego możesz dostosować następujące restrykcyjne ustawienia współczynnika przesyłania danych:

  • Przedział czasu
  • Ograniczenie (KB/s)
  • Ogranicz ruch w pozostałym czasie (KB/s)

Przede wszystkim, reguły ograniczenia ruchu sieciowego wpływają na przesyłanie plików. Te reguły nie są stosowane do ruchu sieciowego wygenerowanego przez synchronizację między Serwerem administracyjnym a Agentem sieciowym lub między głównym a podrzędnym Serwerem administracyjnym.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.