Dodawanie urządzeń KES do listy zarządzanych urządzeń

27 lutego 2024

ID 114929

W celu dodania urządzenia KES do listy zarządzanych urządzeń przy użyciu odnośnika do sklepu Google Play:

 1. Z drzewa konsoli wybierz folder Konta użytkowników.

  Domyślnie folder Konta użytkowników jest podfolderem folderu Zaawansowane.

 2. Wybierz konto użytkownika, którego urządzenie mobilne chcesz dodać do listy zarządzanych urządzeń.
 3. W menu kontekstowym konta użytkownika wybierz Dodaj urządzenie mobilne.

  Zostanie uruchomiony kreator podłączania urządzenia mobilnego. W oknie Źródło certyfikatu musisz określić metodę tworzenia współdzielonego certyfikatu, którego Serwer administracyjny użyje do identyfikacji urządzenia mobilnego. Certyfikat współdzielony można określić na jeden z następujących sposobów:

  • Automatycznie utwórz certyfikat współdzielony przy użyciu narzędzi Serwera administracyjnego, a następnie wyślij certyfikat na urządzenie.
  • Wskaż plik współdzielonego certyfikatu.
 4. W oknie Typ urządzenia wybierz Odnośnik do Google Play.
 5. W oknie Metoda powiadamiania użytkownika zdefiniuj ustawienia powiadamiania użytkownika urządzenia mobilnego o utworzeniu certyfikatu (za pośrednictwem wiadomości SMS, poczty elektronicznej lub poprzez wyświetlenie informacji po zakończeniu działania kreatora).
 6. W oknie z informacjami o certyfikacie kliknij przycisk Zakończ, aby zakończyć działanie kreatora.

Po zakończeniu działania kreatora, odnośnik oraz kod QR zostaną wysłane na urządzenie mobilne użytkownika, umożliwiając mu w ten sposób pobranie Kaspersky Endpoint Security ze sklepu Google Play. Użytkownik otwiera stronę sklepu Google Play poprzez kliknięcie odsyłacza lub przeskanowanie kodu QR. System operacyjny urządzenia wyświetla pytanie o zaakceptowanie instalacji Kaspersky Endpoint Security for Android. Po pobraniu i zainstalowaniu Kaspersky Endpoint Security for Android, urządzenie mobilne nawiązuje połączenie z Serwerem administracyjnym i pobiera współdzielony certyfikat. Po zainstalowaniu certyfikatu na urządzeniu mobilnym, urządzenie zostanie wyświetlone w podfolderze Urządzenia mobilne, znajdującym się w folderze Zarządzanie urządzeniami mobilnymi drzewa konsoli.

Jeśli program Kaspersky Endpoint Security for Android jest już zainstalowany na urządzeniu, użytkownik musi otrzymać ustawienia połączenia z Serwerem Administracyjnym od administratora, a następnie samodzielnie wprowadzić je na urządzeniu. Po zdefiniowaniu ustawień połączenia, urządzenie mobilne łączy się z Serwerem Administracyjnym. Administrator wystawia certyfikat współdzielony dla urządzenia i wysyła użytkownikowi wiadomość e-mail lub wiadomość SMS z nazwą użytkownika i hasłem do pobrania certyfikatu. Użytkownik pobiera i instaluje współdzielony certyfikat. Po zainstalowaniu certyfikatu na urządzeniu mobilnym, urządzenie zostanie wyświetlone w podfolderze Urządzenia mobilne, znajdującym się w folderze Zarządzanie urządzeniami mobilnymi drzewa konsoli. W tym przypadku program Kaspersky Endpoint Security for Android nie zostanie pobrany i ponownie zainstalowany.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.