Tworzenie pakietu instalacyjnego aplikacji innej firmy z bazy danych Kaspersky

19 marca 2024

ID 201899

Kaspersky Security Center Web Console pozwala na zdalną instalację aplikacji firm trzecich przy użyciu pakietów instalacyjnych. Takie aplikacje innych firm są zawarte w dedykowanej bazie danych Kaspersky. Baza danych jest tworzona automatycznie, gdy uruchamiasz zadanie Pobierz aktualizacje do repozytorium Serwera administracyjnego po raz pierwszy.

W celu utworzenia pakietu instalacyjnego aplikacji innej firmy z bazy danych Kaspersky:

  1. W menu głównym przejdź do Wykrywanie i wdrażanie → Wdrażanie i przypisywaniePakiety instalacyjne.
  2. Kliknij przycisk Dodaj.
  3. Na otwartej stronie Kreatora nowego pakietu wybierz opcję Wybierz aplikację z bazy danych Kaspersky do utworzenia pakietu instalacyjnego, a następnie kliknij Dalej.
  4. Na liście aplikacji, która zostanie otwarta, wybierz odpowiednią aplikację, a następnie kliknij Dalej.
  5. Wybierz odpowiedni język lokalizacji z listy rozwijanej, a następnie kliknij Dalej.

    Ten krok jest wyświetlany tylko wtedy, gdy aplikacja umożliwia wybór opcji językowych.

  6. Jeśli pojawi się monit o zaakceptowanie umowy licencyjnej na instalację, na stronie Umowa licencyjna użytkownika końcowego, która zostanie otwarta, kliknij odnośnik, aby przeczytać umowę licencyjną w witrynie internetowej dostawcy, a następnie wybierz pole wyboru Potwierdzam, że w pełni przeczytałem, rozumiem i akceptuję warunki oraz postanowienia tej Umowy licencyjnej użytkownika końcowego.
  7. Na stronie Nazwa nowego pakietu instalacyjnego, która zostanie otwarta, w polu Nazwa pakietu wprowadź nazwę pakietu instalacyjnego i kliknij Dalej.

Poczekaj, aż nowo utworzony pakiet instalacyjny zostanie przesłany na Serwer administracyjny. Jeśli Kreator tworzenia nowego pakietu wyświetla wiadomość informującą, że proces tworzenia pakietu zakończył się pomyślnie, kliknij Zakończ.

Nowo utworzony pakiet instalacyjny pojawi się na liście pakietów instalacyjnych. Możesz wybrać ten pakiet podczas tworzenia lub ponownego konfigurowania zadania Zdalna instalacja aplikacji.

Zobacz również:

Scenariusz: Konfigurowanie ochrony sieci

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.