Przeglądanie informacji o urządzeniu KES

19 marca 2024

ID 91145

W celu przejrzenia informacji o urządzeniu KES:

  1. W folderze Zarządzanie urządzeniami mobilnymi drzewa konsoli wybierz podfolder Urządzenia mobilne.

    Obszar roboczy folderu wyświetla listę zarządzanych urządzeń mobilnych.

  2. W obszarze roboczym przefiltruj urządzenia KES według typu protokołu (KES).
  3. Wybierz urządzenie mobilne, dla którego chcesz wyświetlić informacje.
  4. Z menu kontekstowego urządzenia przenośnego wybierz Właściwości.

Zostanie otwarte okno właściwości urządzenia KES.

Okno właściwości urządzenia mobilnego wyświetla informacje o podłączonym urządzeniu KES.

Zobacz również:

Scenariusz: Wdrażanie Zarządzania urządzeniami mobilnymi

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.