Polecenia menu kontekstowego

19 marca 2024

ID 11343

Ta sekcja wyświetla obiekty Konsoli administracyjnej i odpowiadające im elementy menu kontekstowego (patrz tabela poniżej).

Elementy menu kontekstowego obiektów Konsoli administracyjnej

Obiekt

Element menu

Przeznaczenie elementu menu

Ogólne elementy menu kontekstowego

Szukaj

Otwiera okno wyszukiwania urządzeń.

Odśwież

Odświeża wyświetlanie wybranego obiektu.

Eksportuj listę

Eksportuje bieżącą listę do pliku.

Właściwości

Otwiera okno właściwości wybranego obiektu.

WidokDodaj/Usuń kolumny

Dodaje lub usuwa kolumny w tabeli obiektów, w obszarze roboczym.

WidokDuże ikony

Wyświetla obiekty w obszarze roboczym jako duże ikony.

WidokMałe ikony

Wyświetla obiekty w obszarze roboczym jako małe ikony.

WidokLista

Wyświetla obiekty w obszarze roboczym w postaci listy.

WidokTabela

Wyświetla obiekty w obszarze roboczym w postaci tabeli.

Widok → Konfiguruj

Konfiguruje wyświetlanie elementów Konsoli administracyjnej.

Kaspersky Security Center

Nowa → Serwer administracyjny

Dodaje Serwer administracyjny do drzewa konsoli.

<Nazwa Serwera administracyjnego>

Połącz z Serwerem administracyjnym

Nawiązuje połączenie z Serwerem administracyjnym.

Odłącz od Serwera administracyjnego

Odłącza od Serwera administracyjnego

Zarządzane urządzenia

Zainstaluj aplikację

Uruchamia Kreator zdalnej instalacji.

WidokKonfiguruj interfejs

Konfiguruje wyświetlanie elementów interfejsu.

Usuń

Usuwa Serwer administracyjny z drzewa konsoli.

Zainstaluj aplikację

Uruchamia Kreator zdalnej instalacji dla grupy administracyjnej.

Resetuj licznik wirusów

Resetuje licznik wirusów dla urządzeń znajdujących się w grupie administracyjnej.

Wyświetl raport o zagrożeniach

Tworzy raport o zagrożeniach i aktywności wirusów na urządzeniach znajdujących się w grupie administracyjnej.

Nowy → Grupa

Tworzy grupę administracyjną.

Wszystkie zadania → Nowa struktura grupy

Tworzy strukturę grup administracyjnych w oparciu o strukturę domen lub Active Directory.

Wszystkie zadania → Pokaż wiadomość

Uruchamia Kreator tworzenia nowej wiadomości dla użytkownika, przeznaczony dla użytkowników urządzeń należących do grupy administracyjnej.

Zarządzane urządzeniaSerwery administracyjne

Nowy → Podrzędny Serwer administracyjny

Uruchamia Kreator dodawania podrzędnego Serwera administracyjnego.

Nowy → Wirtualny Serwer administracyjny

Uruchamia Kreator tworzenia nowego wirtualnego Serwera administracyjnego.

Zarządzanie urządzeniami mobilnymiUrządzenia mobilne

NowaUrządzenie mobilne

Podłącza nowe urządzenie mobilne użytkownika.

Zarządzanie urządzeniami mobilnymiCertyfikaty

NowyCertyfikat

Tworzy certyfikat.

UtwórzUrządzenie mobilne

Podłącza nowe urządzenie mobilne użytkownika.

Wybory urządzeń

Nowy → Nowy wybór

Tworzy wybór urządzeń.

Wszystkie zadaniaImportuj

Importuje wybór z pliku.

Licencje Kaspersky

Dodaj kod aktywacyjny lub plik klucza

Dodaje klucz licencyjny do repozytorium Serwera administracyjnego.

Aktywuj aplikację

Uruchamia Kreator tworzenia zadania aktywacji aplikacji.

Raport o użyciu kluczy licencyjnych

Tworzy i wyświetla raport o kluczach licencyjnych na urządzeniach klienckich.

Zarządzanie aplikacjami → Kategorie aplikacji

NowyKategoria

Tworzy kategorię aplikacji.

Zarządzanie aplikacjami → Rejestr aplikacji

Filtr

Konfiguruje filtr dla listy aplikacji.

Monitorowane aplikacje

Konfiguruje publikowanie zdarzeń związanych z instalacją aplikacji.

Usuń aplikacje, które nie są zainstalowane

Tworzy listę wszystkich szczegółów aplikacji, które nie są już zainstalowane na urządzeniach w sieci.

Zarządzanie aplikacjamiAktualizacje oprogramowania

Akceptuj warunki Umów licencyjnych aktualizacji

Akceptuje Umowy licencyjne dla uaktualnień oprogramowania.

Zarządzanie aplikacjamiWykorzystanie licencji firm trzecich

NowyGrupa licencjonowanych aplikacji

Tworzy grupę licencjonowanych aplikacji.

Zdalna instalacjaPakiety instalacyjne

Pokaż aktualne wersje aplikacji

Wyświetla listę aktualnych wersji aplikacji Kaspersky dostępnych na serwerach sieciowych.

NowyPakiet instalacyjny

Tworzy pakiet instalacyjny.

Wszystkie zadaniaAktualizuj bazy danych

Aktualizuje bazy danych aplikacji w pakietach instalacyjnych.

Wszystkie zadaniaPokaż ogólną listę pakietów autonomicznych

Wyświetla listę autonomicznych pakietów utworzonych dla pakietów instalacyjnych.

Wykrywanie urządzeńDomeny

Wszystkie zadaniaAktywność urządzenia

Ustawia odpowiedź Serwera administracyjnego na brak aktywności urządzeń w sieci.

Wykrywanie urządzeńZakresy IP

NowyZakres IP

Tworzy zakres IP.

RepozytoriaAktualizacje baz danych i modułów oprogramowania Kaspersky

Pobierz uaktualnienia

Otwiera okno właściwości zadania Pobierz uaktualnienia do repozytorium Serwera administracyjnego.

Ustawienia pobierania aktualizacji

Konfiguruje zadanie Pobierz uaktualnienia do repozytorium Serwera administracyjnego.

Raport o używanych antywirusowych bazach danych

Tworzy i wyświetla raport o wersjach baz danych.

Wszystkie zadaniaWyczyść repozytorium uaktualnień

Czyści repozytoria aktualizacji na Serwerze administracyjnym.

RepozytoriaSprzęt

NowyUrządzenie

Tworzy nowe urządzenie.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.