Wycofanie zgody z Umową Licencyjną Użytkownika Końcowego

19 marca 2024

ID 199089

Jeśli zdecydujesz się na zatrzymanie ochrony niektórych swoich urządzeń klienckich, możesz wycofać zgodę z Umową licencyjną dla każdej zarządzanej aplikacji firmy Kaspersky. Przed wycofaniem zgody z Umową licencyjną należy odinstalować wybraną aplikację.

Umowy licencyjne, które zostały zaakceptowane na wirtualnym Serwerze administracyjnym, mogą zostać odrzucone na wirtualnym Serwerze administracyjnym lub na głównym Serwerze administracyjnym. Umowy licencyjne, które zostały zaakceptowane na głównym Serwerze administracyjnym, mogą zostać odrzucone tylko na głównym Serwerze administracyjnym.

W celu anulowania Umowy licencyjnej dla zarządzanych aplikacji Kaspersky:

 1. Otwórz okno właściwości Serwera administracyjnego i na zakładce Ogólne wybierz sekcję Umowy licencyjne użytkownika końcowego.

  Wyświetlana jest lista Umów licencyjnych, zaakceptowanych po utworzeniu pakietów instalacyjnych, w momencie bezproblemowej instalacji aktualizacji lub po zdalnym zainstalowaniu Kaspersky Security for Mobile.

 2. Z listy wybierz Umowę licencyjną, którą chcesz anulować.

  Możesz sprawdzić następujące właściwości Umowy licencyjnej:

  • Datę zaakceptowania Umowy licencyjnej
  • Nazwę użytkownika, który zaakceptował Umowę licencyjną
 3. Kliknij datę zaakceptowania dowolnej Umowy licencyjnej, aby otworzyć jej okno właściwości wyświetlające następujące dane:
  • Nazwę użytkownika, który zaakceptował Umowę licencyjną
  • Datę zaakceptowania Umowy licencyjnej
  • Unikatowy identyfikator (UID) Umowy licencyjnej
  • Pełną treść Umowy licencyjnej
  • Listę obiektów (pakiety instalacyjne, aktualizacje typu seamless, aplikacje mobilne) powiązanych z Umową licencyjną oraz ich odpowiednie nazwy i typy
 4. W lewej części okna właściwości Umowy licencyjnej kliknij przycisk Odrzuć Umowę licencyjną.

  Jeśli istnieją jakiekolwiek obiekty (pakiety instalacyjne i ich odpowiednie zadania), które uniemożliwiają wycofanie Umowy licencyjnej, zostanie wyświetlone odpowiednie powiadomienie. Jeśli nie usunąłeś tych obiektów, nie możesz przejść do wycofania.

  W otwartym oknie zostanie wyświetlona informacja, że w pierwszej kolejności musisz odinstalować aplikację firmy Kaspersky odpowiadającą Umowie licencyjnej.

 5. Kliknij przycisk, aby potwierdzić wycofanie.

Umowa licencyjna zostanie wycofana. Nie jest już wyświetlana na liście Umów licencyjnych w sekcji Umowy licencyjne użytkownika końcowego. Okno właściwości Umowy licencyjnej zostanie zamknięte; aplikacja nie będzie już zainstalowana.

Zobacz również:

Licencjonowanie zarządzanych aplikacji

Dodawanie klucza licencyjnego do repozytorium Serwera administracyjnego

Rozsyłanie klucza licencyjnego na urządzenia klienckie

Automatyczne rozsyłanie kluczy licencyjnych

Wyświetlanie informacji o używanych kluczach licencyjnych

Usuwanie klucza licencyjnego z repozytorium

Odnawianie licencji dla aplikacji Kaspersky

Korzystanie z Kaspersky Marketplace do wyboru rozwiązań biznesowych firmy Kaspersky

Licencje i funkcje Kaspersky Security Center 14.2

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.