Aktywowanie zasady automatycznie po wystąpieniu zdarzenia Epidemia wirusa

19 marca 2024

ID 3756

W celu skonfigurowania zasady tak, aby była aktywowana automatycznie po wystąpieniu Epidemii wirusa:

  1. W oknie właściwości Serwera administracyjnego otwórz sekcję Epidemia wirusa.
  2. Otwórz okno Aktywacja zasady, klikając odnośnik Skonfiguruj zasady, które zostaną aktywowane po wystąpieniu epidemii wirusa i dodając profil do wybranej listy profili aktywowanych po wystąpieniu epidemii wirusa.

Jeśli profil został aktywowany po wystąpieniu zdarzenia Epidemia wirusa, możesz wrócić do poprzedniego profilu tylko przy użyciu trybu ręcznego.

Zobacz również

Scenariusz: Monitorowanie i raportowanie

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.