Tworzenie grup administracyjnych

19 marca 2024

ID 213597

Od razu po zainstalowaniu Kaspersky Security Center, hierarchia grup administracyjnych zawiera tylko jedną grupę administracyjną, która nosi nazwę Zarządzane urządzenia. Podczas tworzenia hierarchii grup administracyjnych możesz dodać urządzenia, w tym maszyny wirtualne, do folderu Zarządzane urządzenia, a także możesz dodać zagnieżdżone grupy (patrz rysunek poniżej).

W grupie Zarządzane urządzenia zostaną dodane trzy zagnieżdżone grupy. Jedna dodana grupa ma zagnieżdżoną grupę.

Wyświetlanie hierarchii grup administracyjnych

W celu utworzenia grupy administracyjnej:

  1. W menu głównym przejdź do Urządzenia → Hierarchia grup.
  2. W strukturze grupy administracyjnej wybierz grupę administracyjną, aby uwzględnić nową grupę administracyjną.
  3. Kliknij przycisk Dodaj.
  4. W oknie Nazwa nowej grupy administracyjnej, które zostanie otwarte, wprowadź nazwę grupy, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

W nowej grupie administracyjnej z określoną nazwą pojawi się w hierarchii grup administracyjnych.

Aplikacja umożliwia tworzenie hierarchii grup administracyjnych opartej na strukturze Active Directory lub na strukturze sieci domeny. Strukturę grup możesz również utworzyć z pliku tekstowego.

W celu utworzenia struktury grup administracyjnych:

  1. W menu głównym przejdź do Urządzenia → Hierarchia grup.
  2. Kliknij przycisk Importuj.

Zostanie uruchomiony Kreator struktury nowej grupy administracyjnej. Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.