Dodawanie konta użytkownika wewnętrznego

19 marca 2024

ID 176002

W celu dodania nowego konta użytkownika wewnętrznego do Kaspersky Security Center:

 1. W menu głównym przejdź do Użytkownicy i role → Użytkownicy.
 2. Kliknij Dodaj.
 3. W otwartym oknie Nowa jednostka określ ustawienia nowego konta użytkownika:
  • Zachowaj domyślną opcję Użytkownik.
  • Nazwa.
  • Hasło dla połączenia użytkownika z Kaspersky Security Center.

   Hasło musi być zgodne z następującymi regułami:

   • Hasło musi zawierać od 8 do 16 znaków.
   • Hasło musi zawierać znaki z przynajmniej trzech z poniższych grup:
    • Wielkie litery (A-Z)
    • Małe litery (a-z)
    • Cyfry (0-9)
    • Znaki specjalne (@ # $ % ^ & * - _ ! + = [ ] { } | : ' , . ? / \ ` ~ " ( ) ;)
   • Hasło nie może zawierać spacji, znaków Unicode lub kombinacji znaków "." i "@", gdy "." jest umieszczane przed "@".

   Aby zobaczyć wprowadzony tajny klucz, kliknij i przytrzymaj przycisk Pokaż.

   Liczba prób wprowadzenia hasła jest ograniczona. Domyślnie jest to 10 prób. Możesz zmienić dozwoloną liczbę prób wprowadzenia hasła, jak opisano to w sekcji „Zmienianie liczby dozwolonych prób wprowadzenia hasła”.

   Jeśli użytkownik wprowadzi nieprawidłowe hasło określoną liczbę razy, konto użytkownika zostanie zablokowane na jedną godzinę. Możesz odblokować konto użytkownika tylko poprzez zmianę hasła.

  • Pełna nazwa
  • Opis
  • Adres e-mail
  • Telefon
 4. Kliknij OK, aby zachować zmiany.

Nowe konto użytkownika pojawi się na liście użytkowników i grup bezpieczeństwa.

Zobacz również:

Scenariusz: Konfigurowanie ochrony sieci

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.