Instalowanie aplikacji przy pomocy zadania zdalnej instalacji

19 marca 2024

ID 6385

Kaspersky Security Center umożliwia zdalne instalowanie aplikacji na urządzeniach przy użyciu zadań zdalnej instalacji. Te zadania są tworzone i przydzielane do urządzeń za pośrednictwem dedykowanego kreatora. W celu szybkiego i łatwego przypisywania zadań do urządzeń, należy wskazać urządzenia w oknie kreatora w jeden z następujących sposobów:

  • Wybierz urządzenia wykryte w sieci przez Serwer administracyjny. W tym przypadku zadanie jest przydzielane do określonych urządzeń. Określone urządzenia mogą obejmować urządzenia z grup administracyjnych oraz nieprzypisane urządzenia.
  • Określ adresy urządzeń ręcznie lub zaimportuj adresy z listy. Możesz określić nazwy NetBIOS, nazwy DNS, adresy IP oraz podsieci IP urządzeń, do których chcesz przydzielić zadanie.
  • Przypisz zadanie do wyboru urządzeń. W tym przypadku zadanie jest przypisywane do urządzeń znajdujących się we wcześniej utworzonym wyborze. Możesz określić predefiniowany lub niestandardowy wybór, który utworzyłeś.
  • Przypisz zadanie do grupy administracyjnej. W tym przypadku zadanie jest przypisywane do urządzeń znajdujących się we wcześniej utworzonej grupie administracyjnej.

Aby zdalna instalacja została poprawnie przeprowadzona na urządzeniu, na którym nie został zainstalowany Agent sieciowy, muszą być otwarte następujące porty: a) TCP 139 i 445; b) UDP 137 i 138. Domyślnie porty te są otwarte dla wszystkich urządzeń z domeny. Porty te są otwierane automatycznie przy użyciu narzędzia do przygotowania zdalnej instalacji.

W tej sekcji

Instalowanie aplikacji na wybranych urządzeniach

Instalowanie aplikacji na urządzeniach klienckich z grupy administracyjnej

Instalowanie aplikacji przy użyciu zasad grupy Active Directory

Instalowanie aplikacji na podrzędnych Serwerach administracyjnych

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.