Usuwanie obiektu

19 marca 2024

ID 171722

Możesz usuwać obiekty, takie jak profile, zadania, pakiety instalacyjne, użytkownicy wewnętrzni i wewnętrzne grupy bezpieczeństwa, jeśli masz uprawnienie Modyfikacja, które jest w kategorii Podstawowe funkcje uprawnień (więcej informacji znajdziesz w sekcji Przydzielanie uprawnień użytkownikom i grupom).

W celu usunięcia obiektu:

  1. W drzewie konsoli, w obszarze roboczym żądanego folderu wybierz obiekt.
  2. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
    • Kliknij obiekt prawym klawiszem myszy i wybierz Usuń.
    • Wciśnij klawisz DELETE.

Obiekt zostanie usunięty, a informacje o nim będą przechowywane w bazie danych.

Zobacz również:

Usuwanie obiektów

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.