Importowanie zadania

19 marca 2024

ID 240815

Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Kaspersky Security Center umożliwia import zadania z pliku KLT. Plik KLT zawiera wyeksportowane zadanie i jego ustawienia.

W celu zaimportowania zadania:

 1. W menu głównym przejdź do Urządzenia → Zadania.
 2. Kliknij przycisk Importuj.
 3. Kliknij przycisk Przeglądaj, aby wybrać plik zadania, który chcesz zaimportować.
 4. W otwartym oknie określ ścieżkę do pliku zadania KLT, a następnie kliknij przycisk Otwórz. Pamiętaj, że możesz wybrać tylko jeden plik zadania.

  Zadanie zostanie uruchomione.

 5. Po pomyślnym przetworzeniu zadania wybierz urządzenia, do których chcesz przypisać zadanie. W tym celu wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Przypisz zadanie do grupy administracyjnej
  • Określ adresy urządzeń ręcznie lub zaimportuj adresy z listy
  • Przypisz zadanie do wyboru urządzeń
 6. Wybierz obszar zadania.
 7. Kliknij przycisk Zakończone, aby zakończyć import zadania.

Pojawi się powiadomienie z wynikami importu. Jeśli zadanie zostało pomyślnie zaimportowane, możesz kliknąć łącze Szczegóły, aby wyświetlić właściwości zadania.

Po pomyślnym imporcie zadanie zostanie wyświetlone na liście zadań. Importowane są również ustawienia zadania i harmonogram. Zadanie zostanie uruchomione zgodnie z harmonogramem.

Jeśli nowo importowane zadanie ma identyczną nazwę jak istniejące zadanie, nazwa importowanego zadania jest rozszerzana o indeks (<następny numer porządkowy>), na przykład: (1), (2).

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.