Konfigurowanie kont do pracy z SQL Server (uwierzytelnianie SQL Server)

19 marca 2024

ID 240594

Wymagania wstępne

Przed przypisaniem uprawnień do kont wykonaj następujące czynności:

 1. Upewnij się, że logujesz się do systemu na konto administratora lokalnego.
 2. Zainstaluj środowisko do pracy z SQL Server.
 3. Upewnij się, że posiadasz konto Windows, z poziomu którego zainstalujesz Serwer administracyjny.
 4. Upewnij się, że posiadasz konto Windows, z poziomu którego uruchomisz Serwer administracyjny.
 5. W SQL Server włącz tryb uwierzytelniania SQL Server.

  Jeśli korzystasz z programu SQL Server Management Studio, w oknie Właściwości programu SQL Server na stronie Zabezpieczenia wybierz opcję Tryb uwierzytelniania programu SQL Server i systemu Windows.

 6. W SQL Server utwórz login z hasłem. Instalator Serwera administracyjnego (zwany dalej także instalatorem) oraz usługa Serwera administracyjnego będą używać tego konta SQL Server do uzyskiwania dostępu do SQL Server.

  Jeśli korzystasz z SQL Server Management Studio, na stronie Ogólne okna właściwości logowania wybierz opcję Uwierzytelnianie SQL Server.

Jeśli chcesz zainstalować Serwer administracyjny i SQL Server na urządzeniach, które znajdują się w oddzielnych domenach Windows, pamiętaj, że te domeny muszą mieć obustronne relacje zaufania, aby zapewnić poprawne działanie Serwera administracyjnego, w tym uruchamianie zadań i stosowanie zasad. Aby uzyskać informacje o kontach wymaganych do pracy z różnymi DBMS i uprawnieniach kont, zobacz Konta do pracy z DBMS.

Konfigurowanie kont do instalacji Serwera administracyjnego (automatyczne tworzenie bazy danych Serwera administracyjnego)

W celu skonfigurowania konta instalacji Serwera administracyjnego:

 1. W SQL Server zamapuj konto SQL Server na domyślną główną bazę danych. Główna baza danych będzie używana jako baza danych Serwera administracyjnego (zwana dalej również bazą danych Serwera). Główna baza danych jest używana do mapowania, dopóki instalator nie utworzy bazy danych Serwera. Przyznaj następujące prawa i uprawnienia do konta SQL Server:
  • Rola na poziomie serwera: publiczna
  • Rola członka bazy danych w głównej bazie danych: db_owner
  • Domyślny schemat głównej bazy danych: dbo
  • Uprawnienia:
   • PODŁĄCZ DOWOLNĄ BAZĘ DANYCH
   • PODŁĄCZ SQL
   • UTWÓRZ DOWOLNĄ BAZĘ DANYCH
   • PRZEGLĄDAJ DOWOLNĄ BAZĘ DANYCH
 2. Zaloguj się do systemu na konto Windows użyte do uruchomienia instalatora.
 3. Uruchom instalator.

  Uruchomi się kreator instalacji Serwera administracyjnego. Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora.

 4. Wybierz opcję niestandardowej instalacji Serwera administracyjnego.
 5. Wybierz Microsoft SQL Server jako system DBMS przechowujący bazę danych Serwera administracyjnego.
 6. Określ Nazwa bazy danych Serwera administracyjnego.
 7. Wybierz tryb Uwierzytelniania SQL Server, aby nawiązać połączenie między Serwerem administracyjnym a SQL Server za pośrednictwem utworzonego konta SQL Server. Następnie określ poświadczenia konta SQL Server.
 8. Określ nazwę konta Windows , aby uruchomić usługę Serwera administracyjnego.

  Możesz wybrać istniejące konto użytkownika Windows lub utworzyć nowe konto Windows w formacie KL-AK-* za pomocą instalatora. Niezależnie od wyboru konta instalator przypisuje wymagane uprawnienia systemowe do konta usługi Serwera administracyjnego.

Po zakończeniu instalacji tworzona jest baza danych Serwera i wszystkie wymagane uprawnienia systemowe są przypisywane do konta usługi Serwera administracyjnego. Serwer administracyjny jest gotowy do użycia.

Możesz anulować mapowanie do głównej bazy danych, ponieważ instalator utworzył bazę danych Serwera i skonfigurował mapowanie do tej bazy danych podczas instalacji Serwera administracyjnego.

Ponieważ automatyczne tworzenie bazy danych wymaga większych uprawnień niż normalna praca z Serwerem administracyjnym, możesz cofnąć niektóre uprawnienia. Na SQL Server wybierz konto SQL Server, a następnie nadaj następujące uprawnienia do pracy z Serwerem administracyjnym:

 • Rola na poziomie serwera: publiczna
 • Rola członka bazy danych w bazie danych serwera: db_owner
 • Domyślny schemat bazy danych serwera: dbo
 • Uprawnienia:
  • PODŁĄCZ SQL
  • PRZEGLĄDAJ DOWOLNĄ BAZĘ DANYCH

Konfigurowanie kont do instalacji Serwera administracyjnego (ręczne tworzenie bazy danych Serwera administracyjnego)

W celu skonfigurowania konta instalacji Serwera administracyjnego:

 1. Na SQL Server utwórz pustą bazę danych. Ta baza danych będzie używana jako baza danych Serwera administracyjnego.
 2. W SQL Server przyznaj następujące prawa i uprawnienia do konta SQL Server:
  • Rola na poziomie serwera: publiczna.
  • Rola członka bazy danych w utworzonej bazie danych: db_owner.
  • Domyślny schemat utworzonej bazy danych: dbo.
  • Uprawnienia:
   • PODŁĄCZ SQL
   • PRZEGLĄDAJ DOWOLNĄ BAZĘ DANYCH
 3. Zaloguj się do systemu na konto Windows użyte do uruchomienia instalatora.
 4. Uruchom instalator.

  Uruchomi się kreator instalacji Serwera administracyjnego. Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora.

 5. Wybierz opcję niestandardowej instalacji Serwera administracyjnego.
 6. Wybierz Microsoft SQL Server jako system DBMS przechowujący bazę danych Serwera administracyjnego.
 7. Określ nazwę utworzonej bazy danych jako nazwę bazy danych Serwera administracyjnego.
 8. Wybierz tryb Uwierzytelniania SQL Server, aby nawiązać połączenie między Serwerem administracyjnym a SQL Server za pośrednictwem utworzonego konta SQL Server. Następnie określ poświadczenia konta SQL Server.
 9. Określ nazwę konta Windows , aby uruchomić usługę Serwera administracyjnego.

  Możesz wybrać istniejące konto użytkownika Windows lub utworzyć nowe konto Windows w formacie KL-AK-* za pomocą instalatora. Niezależnie od wyboru konta instalator przypisuje wymagane uprawnienia systemowe do konta usługi Serwera administracyjnego.

Po zakończeniu instalacji Serwer administracyjny użyje utworzonej bazy danych do przechowywania danych Serwera administracyjnego. Wszystkie wymagane uprawnienia systemowe są przypisane do konta usługi Serwera administracyjnego. Serwer administracyjny jest gotowy do użycia.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.