Wdrażanie praktycznego zastosowania aplikacji

19 marca 2024

ID 171268

Kaspersky Security Center jest aplikacją oferującą wiele funkcji. Kaspersky Security Center zawiera następujące komponenty:

  • Serwer administracyjny—główny komponent, zaprojektowany do zarządzania urządzeniami w organizacji i przechowywania danych w DBMS.
  • Konsola administracyjna—podstawowe narzędzie administratora. Konsola administracyjna jest dostarczana wraz z Serwerem administracyjnym, ale można ją także zainstalować oddzielnie na jednym lub kilku urządzeniach administratora.
  • Agent sieciowy—zaprojektowany do zarządzania aplikacją zabezpieczającą, zainstalowaną na urządzeniu, a także do uzyskiwania informacji o tym urządzeniu i przesyłania tych informacji na Serwer administracyjny. Agenty sieciowe są instalowane na urządzeniach w organizacji.

Instalacja Kaspersky Security Center w sieci organizacji odbywa się w następujący sposób:

  • Instalacja Serwera administracyjnego
  • Instalacja Konsoli administracyjnej na urządzeniu administratora
  • Instalacja Agenta sieciowego i aplikacji zabezpieczającej na urządzeniach w firmie

W tej sekcji

Przewodnik zwiększania bezpieczeństwa

Przygotowanie do zdalnej instalacji

Instalowanie Agenta sieciowego i aplikacji zabezpieczającej

Wdrażanie systemów zarządzania urządzeniami mobilnymi

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.