Wybieranie poprawek użytkownika dla luk w programach innych firm

19 marca 2024

ID 191616

Aby użyć zadania Napraw luki, należy ręcznie określić aktualizacje oprogramowania do naprawy luk w programach innych firm, wymienionych w ustawieniach zadania. Zadanie Napraw luki używa zalecanych poprawek dla oprogramowania firmy Microsoft oraz poprawek użytkownika dla innych programów innych firm. Poprawki użytkownika to aktualizacje oprogramowania do naprawy luk, które administrator ręcznie określa do zainstalowania.

W celu wybrania poprawek użytkownika dla luk w programach firm trzecich:

 1. W folderze ZaawansowaneZarządzanie aplikacjami drzewa konsoli wybierz podfolder Luki w oprogramowaniu.

  Obszar roboczy folderu wyświetla listę luk w aplikacjach, wykrytych na urządzeniach przez zainstalowanego na nich Agenta sieciowego.

 2. Wybierz lukę, dla której chcesz określić poprawkę użytkownika.
 3. Z menu kontekstowego luki wybierz Właściwości.

  Zostanie otwarte okno właściwości luki.

 4. W sekcji Poprawki użytkownika i inne poprawki kliknij przycisk Dodaj.

  Zostanie wyświetlona lista dostępnych pakietów instalacyjnych. Lista wyświetlonych pakietów instalacyjnych odpowiada liście Zdalna instalacjaPakiety instalacyjne. Jeśli nie utworzono pakietu instalacyjnego zawierającego poprawkę użytkownika dla wybranej luki, możesz utworzyć pakiet teraz, uruchamiając Kreator tworzenia nowego pakietu.

 5. Wybierz pakiet (lub pakiety) instalacyjny zawierający poprawkę użytkownika (lub poprawki użytkownika) dla luki w oprogramowaniu innych firm.
 6. Kliknij OK.

Zostaną określone pakiety instalacyjne zawierające poprawki użytkownika dla luki w oprogramowaniu. Jeśli zadanie jest uruchamiane Napraw luki, pakiet instalacyjny zostanie zainstalowany, a luka w oprogramowaniu zostanie wyeliminowana.

Zobacz również:

Informacje o wyszukiwaniu i eliminowaniu luk w oprogramowaniu

Scenariusz: Wyszukiwanie i usuwanie luk w oprogramowaniu firm trzecich

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.