Importowanie zadania

19 marca 2024

ID 3790

Możliwe jest zaimportowanie zadań grupowych oraz zadań dla wskazanych urządzeń. Nie można importować zadań Serwera administracyjnego.

W celu zaimportowania zadania:

 1. Wybierz listę, do której ma zostać zaimportowane zadanie:
  • Jeżeli chcesz zaimportować zadanie do listy zadań grupowych, w obszarze roboczym żądanej grupy administracyjnej wybierz zakładkę Zadania.
  • Jeżeli chcesz zaimportować zadanie do listy zadań dla wskazanych urządzeń, w drzewie konsoli wybierz folder Zadania.
 2. W celu zaimportowania zadania wybierz jedną z następujących opcji:
  • Z menu kontekstowego listy zadań wybierz Wszystkie zadania → Importuj.
  • Kliknij odnośnik Importuj zadanie z pliku w sekcji zarządzania listą zadań.
 3. W otwartym oknie określ ścieżkę dostępu do pliku, z którego chcesz zaimportować zadanie.
 4. Kliknij przycisk Otwórz.

Zadanie będzie wyświetlane na liście zadań.

Jeśli nowo importowane zadanie ma identyczną nazwę jak istniejące zadanie, nazwa importowanego zadania jest rozszerzana o indeks (<następny numer porządkowy>), na przykład: (1), (2).

Zobacz również:

Scenariusz: Konfigurowanie ochrony sieci

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.